OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konkurs poetycki rozstrzygnięty
18 grudnia 2013 roku

Konkurs poetycki rozstrzygnięty

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego we współpracy z Prezydentem Ostrowa Wielkopolskiego było organizatorem Młodzieżowego Przeglądu Twórczości Poetyckiej im. Wojciecha Bąka. W dniu 17 grudnia 2013 podczas spotkania w n-klubie poznaliśmy rezultat konkursu poetyckiego „Codzienność zapisana w wierszu”.

Zanim jednak zostały zaprezentowane wyniki i usłyszeliśmy wiersze laureatów konkursu, zebrana młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami wysłuchała wykładu prof. dr hab. Piotra Śliwińskiego – absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego, który przybliżył piękno i wartość codzienności ujętej w polskiej poezji współczesnej. Jednocześnie zachęcił młodych do czytania poezji innych twórców.

* sam_3695

W imieniu Jury Konkursu głos zabrał Wojciech Gawłowski – ostrowski poeta, który podkreślił wysoki poziom nadesłanych tekstów oraz ciekawe rozwiązania formalne.

Jury w składzie: Andrzej Leraczyk, Wojciech Gawłowski oraz ks. Adam Kraska wyróżniło wiersze młodych poetów: Wiktorii Kromolickiej (Gimnazjum nr 1), Joanny Wolińskiej (Gimnazjum S.S.), Klaudii Michalskiej(Gimnazjum nr 1), Magdaleny Kubisiak (Gimnazjum nr 1), Weroniki Karbowiak (Gimnazjum nr 4). W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżnienia trafiły do: Kingi Rajfur (ZSU), Kacpra Stencela (ZSB-E), Kathrin Schwengler (LO S.S), Anety Lewandowskiej (I LO) oraz Sebastiana Pietrzaka (I LO).

* img_7925

- Wszyscy jesteście zwycięzcami. Bowiem trzeba wykazać się ogromną wrażliwością, aby w codzienności dostrzec źródło poezji. A jednocześnie trzeba być odważnym, by tą wrażliwością dzielić się z innymi, a nie tylko wiersze „chować do szuflady” – podkreślił Marek Lewicki, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

Natomiast laureatami zostali: I miejsce: Natalia Szyszka (Gimnazjum nr 1) oraz Maria Kozan (I LO). Julia Śmiechowska (Gimnazjum S.S) oraz Maja Gawłowska (IV LO) to uczennice nagrodzone na II miejscu. Hanna Góźdź (Gimnazjum nr 4) oraz Igor Żulicki (II LO) znaleźli się na III miejscu.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 747