OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dwadzieścia lat OPiTU
18 grudnia 2013 roku

Dwadzieścia lat OPiTU

Około 10 tysięcy pacjentów skorzystało z pomocy SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim w ciągu ostatnich 20 lat. - To głównie pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych - powiedziała Hanna Rozbicka - Winiecka, kierownik ośrodka. Uroczystość  jubileuszowa 20. lecia istnienia OPiTU odbyła się 13 grudnia 2013 roku.

Uroczystość  była okazją do podsumowania ważnych dla ośrodka wydarzeń, a także złożenia podziękowań wszystkim tym, którzy przyczynili się do tak okazałego jubileuszu.

OPiTU powstał w 1993 roku, gdy poradnia odwykowa została wydzielona z  Zespołu Zakładów Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej i  została przejęta przez samorząd.

- W 1993 roku byliśmy jedyną jednostką samorządową w Polsce, samodzielną, ponieważ zawsze było także, że poradnie odwykowe istniały w ramach innych zespołów opieki medycznej. Zmiana ustawy o ZOZ-ach wymusiła zmiany statutowe i przekształcenie w SP ZOZ, w Polsce zaczęła się era kas chorych. Kolejna zmiana sytuacji prawnej w 2012 roku spowodowała, że jesteśmy aktualnie jedną z niewielu w Polsce medycznych publicznych placówek tj. nieprywatnych - powiedziała Hanna Rozbicka - Winiecka.

* opitu_16_jpg-_SR-500x334

* opitu_21_jpg-_SRode-500x334

Gratulacje z okazji jubileuszu złożyli: Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak i naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Przemysław Krysztofiak oraz Zastępca Prezydenta Marlena Maląg i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Lech Górski.

Ośrodek Pomocy Profilaktyki Uzależnień oferuje usługi osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, organizuje także liczne akcje, warsztaty, programy i zajęcia profilaktyczne, dni bezpłatnych konsultacji. W ośrodku pracuje 3 psychologów, 3 pedagogów, 2 psychiatrów, socjolog oraz instruktor terapii uzależnień. Wszyscy posiadają wymagane ustawowo kompetencje specjalistów psychoterapii uzależnień.

- Zajmujemy się osobami uzależnionymi, głównie od środków psychoaktywnych. Nasza działalność obejmuje także coraz bardziej popularne uzależnienia behawioralne tj. uzależnienia od internetu, zakupów, czy też brania kredytów - wyjaśniła H. Rozbicka - Winiecka.

W ośrodku rocznie rejestrowanych jest około 500 pacjentów.

- Liczba ta nie jest zgodna z liczbą udzielonych porad, bo tak naprawdę jest ich znacznie więcej. Proces psychologiczny jest długotrwały - obejmuje minimum od 6 tygodni do 2 lat. Często to spotkania dwa, trzy razy w tygodniu po kilka godzin - dodała H. Rozbicka - Winiecka.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 523