OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konkurs „Ostrów Wielkopolski w ...”
19 grudnia 2013 roku

Konkurs „Ostrów Wielkopolski w ...”

Dnia 12 grudnia 2013 r. w auli ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Ostrów Wielkopolski w poezji, fotografii i rysunku”. Współorganizatorem imprezy była Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego, patronat nad konkursem sprawowali także Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starosta Ostrowski.

Impreza odbywała się w trzech kategoriach: konkurs fotograficzny – tę część konkursu oceniali pracownicy Zakładu Fotograficznego Foto Maleszka; konkurs rysunkowy – tę część konkursu oceniało Jury w składzie: pani Paulina Dobrzyńska – pracownik Młodzieżowego Domu Kultury oraz pani Katarzyna Bielawska – pracownik Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego; konkurs recytatorski oceniało Jury w składzie: Renata Kołodziej – nauczyciel języka polskiego w ZST w Ostrowie Wielkopolskim, Elwira Maślińska – nauczyciel języka polskiego w ZSU w Ostrowie Wielkopolskim oraz Halina Bryńska Zapłata – wieloletni członek Jury konkursu „Poetyckie listopady”.

* 100_4208.jpg

Liczne nagrody na konkurs ufundowali: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Prezydent Miasta, Starosta Ostrowski oraz Młodzieżowy Dom Kultury.

W konkursie, w trzech kategoriach, wzięło udział 88 uczniów (konkurs fotograficzny 29 uczniów – każdy uczestnik nadesłał po dwa zdjęcia, konkurs rysunkowy 30 uczniów, konkurs recytatorski 29 uczniów) gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 33 nauczycieli – opiekunów.

Imprezę uświetniły występy: Aleksandry Kiełb – Szawuły, Urszuli Zyburyoraz szkolnego kabaretu.

Nagrody i podziękowania wręczyli młodzieży oraz nauczycielom: Rafał Luciński – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Włodzimierz Grabowski – dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego, Honorata Sachowska – Barańczak – dyrektor Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych, Paulina Dobrzyńska – pracownik Młodzieżowego Domu Kultury.

* 100_4212.jpg

Nagrodzeni uczniowie w kategorii „fotografia” to: I miejsce Albert Połomski Gimnazjum Nr 4, wyróżnienie zdobyła Natalia Kaczmarek Gimnazjum Nr 1. Szkoły ponadgimnazjalne to: I miejsce Monika Knuła Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych, II miejsce Aldona Kokot Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych, wyróżnienia – Marta Wojtczak Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych, Karolina Mocek I Liceum Ogólnokształcące, Karolina Kasprzycka Zespół Szkół Budowlano– Energetycznych, Dawid Kątny Zespół Szkół Usługowych, Aleksandra Głowinkowska II Liceum Ogólnokształcące, Sabina Sroka Zespół Szkół Technicznych, Weronika Widyńska Zespół Szkół Usługowych, Malwina Przywarciak Zespół Szkół Budowlano– Energetycznych, Patrycja Mazurek Zespół Szkół Usługowych, Marta Raczak Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek.

Nagrodzeni w kategorii „rysunek”: I miejsce Adrianna Russek Gimnazjum Nr 1, wyróżnienie Agata Paszkowiak Gimnazjum Nr 1. Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce Magdalena Krzyżaniak II Liceum Ogólnokształcące, II miejsce Marta Kaźmierczak Zespół Szkół Budowlano– Energetycznych, III miejsce Paulina Niedbała Zespół Szkół Budowlano– Energetycznych, wyróżnienia – Antonina Dobrzyńska I Liceum Ogólnokształcące, Anna Gabryś Zespół Szkół Budowlano– Energetycznych, Aneta Lewandowska I Liceum Ogólnokształcące, Dominika Matysek Zespół Szkół Budowlano– Energetycznych.

Nagrodzeni w kategorii „recytacja”: I miejsce Wioletta Kałużna Gimnazjum Nr 1; szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce Klaudia Spychalska I Liceum Ogólnokształcące, II miejsce Mikołaj Wałęsa I Liceum Ogólnokształcące, III miejsce Marta Gądziak Zespół Szkół Usługowych, wyróżnienia – Weronika Wasińska Zespół Szkół Budowlano– Energetycznych, Marlena Szulc Zespół Szkół Ekonomicznych, Weronika Szczypkowska Zespół Szkół Ekonomicznych.

Wystawa pokonkursowa w ZSB-E trwać będzie do końca stycznia 2014r.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 1838