OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Niezwykłe spotkanie w III LO
20 grudnia 2013 roku

Niezwykłe spotkanie w III LO

W minionym tygodniu uczniowie klasy 2b i 3b w III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim mieli okazję spotkać się z profesorem pediatrii prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy.

Kierownik I Katedry Pediatrii, I Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pełnomocnik rektora UM ds. współpracy z Uniwersytetem M. Lutra w Halle (Niemcy), członek Senatu UM, kierownik Katedry Kosmetologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu – prof. dr hab. n. med.Wojciech Cichy.

* 3.jpg

Spotkanie odbyło sięw ramach współpracy nawiązanej przez III LO z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową.

Profesor wygłosił przyszłym adeptom medycyny wykład na temat zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Przedstawił, czym właściwie są zaburzenia tego typu. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakie sytuacje sprawiają, że oprócz ,, plecaka z życiem w trakcie naszej drogi nabywamy plecak z chorobą”. Profesor Wojciech Cichy zapoznał młodych ludzi z cechami osobowości, które mogą być bezpośrednią przyczyną chorób kryjących się pod terminem „zaburzenia”.

Barwna osobowość prowadzącego spotkanie oraz sposób w jaki wiedza została przedstawiona młodzieży spowodowała, że zgromadzeni na wykładzie uczniowie wychodzili z sali ze sporym niedosytem. Ponadto młodzież miała okazję zaczerpnąć motywację i inspirację do dalszej pracy i nauki.

- Cieszę się bardzo, że już kolejne działanie w tym roku w ramach podjętej współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu zostało zrealizowane. Niezwykła osobowość Pana Profesora, świetny kontakt z młodzieżą oraz niezwykle ciekawy i ważny temat poruszany w trakcie wykładu przyczyniły się do stworzenia klimatu sprzyjającego uczeniu się na iście akademickim poziomie - mówi dyrektor szkoły Maria Tomalak.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 428