OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sesje Sci-Tech w ZST
20 grudnia 2013 roku

Sesje Sci-Tech w ZST

Program „Sci-Tech Challenge” wyłania najbardziej kreatywne umysły ścisłe i zachęca młodzież do studiowania na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i inżynieryjnych. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim mają okazję uczestniczyć w kolejnej edycji tego międzynarodowego przedsięwzięcia.

Szkolne sesje Sci-Tech miały miejsce 11 i 18 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Technicznych. Wzięło w nich udział 54 uczniów z wytypowanych klas. Sześć uczniowskich zespołów liczących od 8 do 10 osób walczyło o udział w ogólnopolskich rozgrywkach, które odbędą się w Warszawie 16 stycznia 2014 r.

W roku szkolnym 2013/14 tylko dziesięć szkół w Polsce zostało zakwalifikowanych do projektu, między innymi Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

* dsc05751

„The Sci-Tech Challenge” poświęcone jest motywowaniu uczniów w wieku 15-18 do rozważania o nauce, technologii, inżynierii i matematyce (science, technology, engineering, and maths - STEM) do planowania kariery zawodowej i rozbudzania ich świadomości na temat kreatywność i możliwości zastosowania wiedzy w praktyce w warunkach zmieniającej się rzeczywistości i przyszłych wyzwań.

Warunkiem przystąpienia do projektu było wykonanie przez uczniów testu sprawdzającego ich wiedzę na temat z rynku energetycznego. Materiały i test opracowane zostały przez ExxonMobil i udostępnione na stronie internetowej. Nauczycielka sprawująca opiekę nad wybranymi do projektu klasami 1i2 i 3i2 przygotowywała i motywowała uczniów do wzięcia udziału w projekcie. Większość uczniów zdobyła maksymalną ilość punktów z quizu opracowanego przez sponsora, a każdy uczestnik może pochwalić się certyfikatem wydanym przez ExxonMobil.

Następnie przeprowadzono warsztaty z udziałem szkolnego opiekuna Celiny Krzyżańskiej, wolontariusza z ExxonMobil i obserwatora Agnieszki Porczyńskiej. Firma sponsorująca oddelegowała do Zespołu Szkół Technicznych Wojciecha Leszek – Dyrektora Działu Technicznego ExxonMobil w regionie Europy Wschodniej.

* dsc05756

Zadaniem uczniów było wyobrażenie sobie szkoły w roku 2040. Ich pomysły zaprezentowane były w formie publicznego wystąpienia i były podstawą oceny komisji w składzie: Wojciech Leszek, Celina Krzyżańska i Agnieszka Porczyńska. Nie wyłoniono jednak pięcioosobowego zespołu – reprezentanta. Podążając za radą wolontariusza z ExxonMobil ostateczny wybór uczniów nastąpił 18 grudnia 2013 r. podczas dodatkowych warsztatów z 15 uczniami z obu klas pod kierunkiem Celiny Krzyżańskiej.

W dodatkowych rozgrywkach wzięło udział piętnastu uczniów, podzielonych na trzy pięcioosobowe zespoły. Tym razem młodzież pracowała nad pomysłami i prezentacją na temat: „Transport w roku 2050 (pojazdy i drogi)”. Wystąpienia oceniane były pod kątem takich czynników jak: kreatywność, przejrzystość i spójność informacji, a także umiejętność wysławiania się. Dodatkowo uczniowie oceniali siebie nawzajem. Ostatecznie opiekunowie grup z ZST Celina Krzyżańska i Agnieszka Porczyńska oraz wolontariusz Wojciech Leszek z ExxonMobil wybrali finalistów, którzy będą reprezentować szkołę w Warszawie. Finalistami zostali: Arkadiusz Krysmalski, Miłosz Uciechowski, Jakub Szwarc, Grzegorz Borowczyk, Krzysztof Piekarz (w rezerwie: Mikołaj Piotrowski i Paweł Hnatyk).

„The Sci-Tech Challenge” obecnie realizowany jest w dziewięciu krajach. Ponad 200 pracowników ExxonMobil stawia czoła uczniom, z którymi przeprowadzają warsztaty szkolne. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie sięga 180.

Więcej informacji o programie:

http://scitech.ja-ye.org/

http://corporate.exxonmobil.com/

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 618