OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spotkanie wigilijne Rady Osiedla nr 3
20 grudnia 2013 roku

Spotkanie wigilijne Rady Osiedla nr 3

Uroczystą 15. wigilię dla osób samotnych zorganizowała Rada Osiedla Nr 3 „KRĘPA”. Do wspólnego stołu zasiadło 130. osób. Spotkanie odbyło się w dniu 19 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim.

Podczas wigilii nie zabrakło także władz samorządowych. W uroczystości udział wzięli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Lisiecki, Sekretarz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Andrzej Baraniak, Seweryn Kaczmarek Radny Sejmiku Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Łukasz Jędrzejak Radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, Katarzyna Kucharska Manager Galerii OSTROVIA,  Starszy Sierżant Wojciech Wojtasiak dzielnicowy osiedla, Inspektor Roman Szukalski Strażnik Miejski, Jolanta Działoszyńska Dyrektor Osiedlowego Przedszkola,  Maria Kaczmarek Prezes Osiedlowego Stowarzyszenia „KRĘPIANIE” oraz Gospodarz obiektu Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im.Mieszka I.

* wigila_4-500x282

Uroczystość rozpoczęto występem artystycznym Szkolnego Chóru „Gama” z tutejszej szkoły śpiewając kolędy i pastorałki przygotowane przez Irenę Treskę z podkładem muzycznym Janusza Gajnego.

Uczestników spotkania i zaproszonych gości powitał Przewodniczący Rady Osiedla Nr 3 „KRĘPA” Stanisław Ratajczak. Przed złożeniem życzeń przez zaproszonych gości i podzieleniu się opłatkiem, Bożego Błogosławieństwa udzielił Ks. Dominik Juszczak z Parafii Matki Boskiej Królowej Polski.

* wigila_12-500x282

Po uroczystym łamaniu się Opłatkiem spożywano tradycyjne potrawy wigilijne przygotowane przez osiedlową firmę cateringową „EWA”. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze świątecznej. Największa niespodzianką były prezenty gwiazdkowe dla dzieci z zespołu ufundowane przez Galerię „OSTROVIA” za pośrednictwem Katarzyny Kucharskiej.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 653