OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kardiologiczne centrum w Ostrowie
20 grudnia 2013 roku

Kardiologiczne centrum w Ostrowie

Jeden z najnowocześniejszych w Wielkopolsce Oddziałów Kardiologicznych oddano do użytku w ostrowskim szpitalu. Placówka dysponuje 35 łóżkami, w tym 10-łózkową salą do intensywnego nadzoru oraz ultranowoczesną, hybrydową, godną ośrodków klinicznych pracownią hemodynamiki.

W czwartek, 19 grudnia 2013r. uroczyście otwarto Oddział Kardiologii w ostrowskim szpitalu. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonano w obecności znamienitych gości, a wśród nich znaleźli się m.in. biskup emeryt ks. Teofil Wilski, parlamentarzyści, włodarze miast i gmin z terenu powiatu ostrowskiego, władze powiatowe wraz z radnymi powiatu ostrowskiego, personel medyczny szpitala oraz szereg cenionych kardiologów z klinik kardiologicznych Poznania i Wrocławia.

* dsc_0044.jpg

Zaledwie w przeciągu roku puste pomieszczenia na pierwszym piętrze Poradni Specjalistycznej zamieniły się w supernowoczesną placówkę medyczną. Obecnie cały obiekt Poradni, który przez 16 lat pozostawał w stanie surowym zamkniętym, jest w pełni zmodernizowany i zagospodarowany. Ponadto obiekt zespolono z budynkiem szpitalnym nowo wybudowanym łącznikiem.

- Kiedy w 2011 roku pierwszy raz publicznie pokazałem wizualizację nowej przychodni słyszałem głosy, że nie jesteśmy w wstanie tego zrealizować. Ale to był cel tej koalicji i dyrekcji szpitala. Rok temu otwieraliśmy poradnię specjalistyczną, tą która funkcjonuje piętro niżej. Wówczas mówiłem, że mam jeszcze jedno marzenie, aby zagospodarować to 1500 metrów kwadratowych piętro wyżej. Realizacja tego zadania nie była łatwa. Jestem szczęśliwy, że jako polityk dotrzymałem słowa. Udowodniliśmy, że samorządowa służba zdrowia też może być nowoczesna i pięknie wyposażona – mówił podczas otwarcia Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* dsc_0097_001.jpg

Jak podkreślają specjaliści, nie jest to zwykły oddział, lecz nowoczesny kompleks diagnostyczno-leczniczy, który będzie służył nie tylko mieszkańcom Powiatu Ostrowskiego, ale również mieszkańcom Południowej Wielkopolski.

- Jest to cały kompleks pracowni, które współpracują z oddziałem znajdującym się w budynku szpitala, jak i z poradnią kardiologiczną dla dorosłych i dzieci zlokalizowaną piętro niżej. Sercem oddziału jest nowoczesna hybrydowa pracownia hemodynamiki służąca tym pacjentom najbardziej chorym, którzy trafiają do nas z ostrymi zespołami wieńcowymi - mówił dyrektor szpitala Dariusz Bierła. - Pomimo postępu technologicznego w diagnostyce, schorzenia układu sercowo-naczyniowego są nadal główną przyczyną zgonów wśród osób dorosłych. Wciąż jest to główny problem zdrowotny naszego społeczeństwa. Takie ośrodki służyć jak ten w Ostrowie są po to, aby pacjenci mogli w komfortowych warunkach szybko wracać do zdrowia.

- Wielokrotnie podkreślałem, że nie zależy mi na pięknych pokojach i łazienkach, choć często jest to słabość naszej polskiej służby zdrowia, ale zależy mi na tym, aby lekarze którzy podejmą tutaj pracę byli wysokiej klasy specjalistami. Ten cel osiągnąłem, bo ordynatorem został Janusz Tarchalski, bardzo ceniony kardiolog. Wiem, że tutaj będzie leczone serce, aby było ono leczone z wielkim sercem dla pacjentów – dodał starosta P. Rajski.

* dsc_0110.jpg

Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło słów podziękowań.

- W tym gigantycznym przedsięwzięciu nie do przecenienia jest rola starosty, który podjął ryzykowną decyzję realizacji tej inwestycji. Na każdym etapie monitorował i wspomagał to dzieło i na koniec osobiście szukał wsparcia wśród lokalnych przedsiębiorców, którzy na wyposażenie oddziału przeznaczyli znaczne kwoty. Koniec wieńczy dzieło inwestorskie, a rozpoczynamy dzieło, które jest wyzwaniem dla całego białego personelu i dyrekcji szpitala, a będzie nim budowanie marki. Zamierzamy stworzyć tutaj centrum leczenia chorób sercowo-naczyniowych w ogóle, dla populacji docelowo liczącej 300.000 mieszkańców – mówił ordynator Oddziału Kardiologii dr Janusz Tarchalski.

Jak wielokrotnie podkreślał dr Tarchalski, ostrowski oddział kardiologiczny zapewni pacjentom pełne spektrum zabiegów i procedur kardiologicznych, od kardiologii zachowawczej, poprzez kardiologię interwencyjną w ostrych zespołach wieńcowych i w stabilnej chorobie wieńcowej, po szeroko pojętą rehabilitację kardiologiczną, która powinna być ostatnim etapem leczenia pacjentów po zawałach serca i po zabiegach kardiologicznych.

* dsc_0161.jpg

Cała inwestycja finansowana została z kredytu, który zaciągnął szpital w wysokości 10 mln złotych. Część tej kwoty poręczył powiat ostrowski. Finansowego wsparcia udzieliły również gminy z terenu Powiatu Ostrowskiego, a w doposażanie pomieszczeń włączyli się również lokalni biznesmeni. Podczas otwarcia Starosta Ostrowski wraz z dyrektorem ZZOZ przekazał symboliczne podziękowania prezydentowi Ostrowa Wielkopolskiego oraz burmistrzom i wójtom gmin.

- Cieszymy się ze wszystkich przedsięwzięć podnoszących standardy obsługi pacjentów, szczególnie zaś, jeśli dotyczą one spraw tak istotnych, jak diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami serca, gdzie czasem o ludzkim życiu decydują minuty. Naszą radość potęguje fakt że jako samorządowcy mogliśmy dołożyć cegiełkę finansową do tak bardzo potrzebnej i wyczekiwanej przez pacjentów, jak i samych lekarzy inwestycji – mówiła w imieniu lokalnych samorządowców Bożena Budzik, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

* dsc_0102.jpg

Głos zabrał Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak: - W imieniu swoim, ale także wszystkich z nadwagą, wszystkich, którzy wszędzie muszą dojechać samochodem, w imieniu swoim i wszystkich tych, którzy robią do 1000 kroków w miesiącu, a także tych, którzy nie stosują właściwej diety i mają straszny wywiad rodzinny chciałem powiedzieć serdeczne dziękuję!

Gratulacje oraz deklaracje współpracy między powiatowymi szpitalami zadeklarowali starostowie powiatu ostrzeszowskiego i kępińskiego: Lech Janicki i Włodzimierz Mazurkiewicz: - Samorządowcy bez marzeń to nie samorządowcy, ale marzenia muszą być wsparte konsekwencją. Panie Starosto gratuluję i marzeń i konsekwencji – powiedział Starosta Kępiński Włodzimierz Mazurkiewicz.

* dsc_0002.jpg

Do historii tego budynku przychodni nawiązał Poseł na Sejm RP Andrzej Dera pełniący w latach 1998-2002 funkcję Starosty Ostrowskiego: - W pierwszej kadencji nie mieliśmy takich możliwości jak teraz, staraliśmy się przede wszystkim, aby ten budynek nie niszczał. Z zazdrością patrzę na starostę Pawła Rajskiego, któremu udało się to zrobić w jednej kadencji. Tu trzeba było wielkiej odwagi.

- Mówi się, że góra z górą się nie zejdzie tutaj na Ziemi Ostrowskiej schodzą się te góry, które nie mogą się zejść, jeśli chodzi o politykę centralną. I jak patrzy się na efekty tej współpracy, to żal że nie zawsze się tak udaje – powiedział z kolei Poseł RP Adam Rogacki.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć głosu sejmiku wojewódzkiego, który reprezentowali: Rafał Żelaznowski i Seweryn Kaczmarek. - Jako ostrowianie możemy być dumni z tego co tu jest, myślę że będziemy dumni z tego, co będzie najważniejsze, bo najważniejszy jest wkład ludzki czyli to, kto tu będzie pracował. A będę tu pracować ludzie, których dobrze znam, są to najlepsi z najlepszych. Wierzę, że dzięki ich staraniom pacjenci, którzy tu trafią będą mieli wielkie szanse na powrót do zdrowia i normalnego życia.

Po oficjalnych wystąpieniach, przecięciu wstęgi oraz poświęceniu oddziału goście mieli możliwość zwiedzić wszystkie pomieszczenia nowego oddziału, również te które na co dzień będą zamknięte dla odwiedzających.

Odwiedzin: 2887