OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Mini rondo w Sośniach
23 grudnia 2013 roku

Mini rondo w Sośniach

Mini rondo w miejscowości Sośnie oficjalnie zostało oddane do użytku w czwartek 19 grudnia 2013 roku. Inwestycja realizowana była przez Powiat Ostrowski przy współudziale Gminy Sośnie. Całkowity koszt przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania ulicy Wielkopolskiej z ulicą Witosa to prawie 360 tys. złotych.

Uroczystego przecięcia wstęgi w obecności zarówno Radnych Powiatu Ostrowskiego jak i Gminy Sośnie, a także mieszkańców i zaproszonych gości dokonali: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wójt Gminy Sośnie Krzysztof Bochen i sołtys wsi Józef Gąsior.  

* dsc_0004

* dsc_0027

Z inicjatywy władz Gminy Sośnie na apel mieszkańców przetarg na budowę ronda ogłoszono w sierpniu 2013 roku.

- Przedsięwzięcie to jest owocem modelowej współpracy między gminą, a powiatem. Uważam, że inwestycja ta jest zasadna, bo nakierowana na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Tym bardziej, że jest to skrzyżowanie głównej drogi, a obok mamy przedszkole i szkołę. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego ronda Panu Staroście, Radnym Powiatowym. Cieszę się bardzo, że nasza współpraca z powiatem układa się tak dobrze. Mam nadzieję, że również w przyszłym roku uda nam się zrealizować kolejne inwestycje służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy – mówił Krzysztof Bochen Wójt Gminy Sośnie.

Zrealizowana inwestycja ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu, ponieważ obok znajduje się przedszkole, zespół szkół oraz przystanek autobusowy, z którego codziennie korzystają dzieci i młodzież. Dzięki przebudowie skrzyżowania mieszkańcy zyskali również przejścia dla pieszych, które z pewnością ułatwią komunikację.

* dsc_0022

- Jest to miłe, kiedy w przededniu Świąt Bożego Narodzenia możemy przekazać prezent, który ma poprawić bezpieczeństwo na terenie wsi. Jestem przekonany, że to rozwiązanie będzie dobrze służyć nie tylko mieszkańcom Sośni, ale także sąsiednich miejscowości. Jest to już kolejna nasza wspólna inwestycja, po drodze w Bogdaju. Pamiętam, że tam jeszcze musimy „kawałek” drogi położyć. Dziękuję Panie Wójcie za miłą współpracę – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.    

* dsc_0033

Koszt inwestycji to prawie 360 tysięcy złotych, z czego to prawie 230 tys. zł przekazał Powiat Ostrowski, a 130 tys. zł Gmina Sośnie.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 821