OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Podzielili się opłatkiem
23 grudnia 2013 roku

Podzielili się opłatkiem

Kolędami w wykonaniu podopiecznych ze Studia Wokalnego Art.- Musica działającym przy Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęło się coroczne spotkanie wigilijne władz Powiatu Ostrowskiego z dyrektorami szkół i innych jednostek podległych Powiatowi Ostrowskiemu.

Spotkanie odbyło się 20 grudnia 2013 roku w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim.

* dsc_0047.jpg

Władze Powiatu Ostrowskiego reprezentowali: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Roman Pacholczyk, Skarbnik Powiatu Ostrowskiego Donata Kupczyk i Sekretarz Powiatu Ostrowskiego Mirosław Rychlik.

Starosta Ostrowski Paweł Rajski serdecznie podziękował wszystkim dyrektorom placówek i jednostek za przyjęcie zaproszenia i przybycie na kolejną już wspólną wigilię. Składając świąteczne życzenia powiedział:

* dsc_0103.jpg

- Od samego początku tej Wigilii myśli uciekają mi do roku 2010, bo to właśnie wtedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Myślę, że dzisiaj wiemy o sobie bardzo wiele. Wiemy na co nas stać, jacy jesteśmy. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że jesteście szefami, na których mogę liczyć. Przy tym wigilijnym stole chciałbym wam podziękować, za każde dobro, za każdy uśmiech. Jest to również dobry moment, aby powiedzieć przepraszam, bo nie ma ludzi doskonałych. Życzę wam, aby te święta były zdrowe, spokojne i rodzinne. A przed nami 2014 rok. Jest to bardzo trudny rok dla wszystkich, bo rozpoczyna się nowy okres unijny 2014-2020. Jak każdego roku będą też nowe wyzwania. Życzę wam, aby wszystkie się spełniły – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* dsc_0135.jpg

* dsc_0128.jpg

Przy wigilijnym stolezasiedli dyrektorzy wszystkich powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek takich jak: Zespół Szkół Muzycznych, Zespół Szkół Specjalnych, Bursa Szkolna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, Dom Pomocy Społecznej w Psarach, Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, oraz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Tradycyjnie też w spotkaniu uczestniczyli komendanci powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej, a także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

* dsc_0052.jpg

Spotkanie uświetnił występ podopiecznych ze Studia Wokalnego Art.- Musica Ewy Borowicz - Kasznickiej działającym przy Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Dla dyrektorów zaśpiewali: Jagoda Junak, Maja Gawłowska, Michalina Wojtczak, Aleksandra Klimek, Karolina Stobrawa Monika Kaczmarek i Adrian Szymkowiak.

-  Jestem pod wielkim wrażeniem waszego występu. Cieszę się bardzo, że mamy tak zdolną młodzież. Życzę wam, aby wasze młodzieńcze święta były sentymentalne i radosne. Życzę wam również zabawy w karnawałową noc, a rok 2014, żeby był dla was rokiem sukcesów – mówił starosta Paweł Rajski.

Uczestnicy Wigilii podzielili się opłatkiem. Goście poczęstowani zostali tradycyjnymi wigilijnymi potrawami: karpiem, pierogami z kapustą i grzybami, gorącym barszczem, kapustą z grochem oraz ciastami.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1012