OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Odnawialne źródła energii
29 kwietnia 2008 roku

Odnawialne źródła energii

Odnawialnym źródłom energii była poświęcona naukowa konferencja z udziałem profesora Jana Popczyka z Politechniki Śląskiej. Konferencję zorganizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego.

Jest wiele źródeł odnawialnej energii, w Polsce do tej pory zasadnicze znaczenia miała hydroenergetyka, ale w ostatnich latach następuje gwałtowny wzrost energetyki wiatrowej. Zdaniem specjalistów największą przyszłość jednak ma energetyka biomasowa - biomasa uprawiana na wielką skalę w rolnictwie.

Perspektywy rozwoju tego kierunku są znakomite dlatego, że zarówno Stany Zjednoczone jak i Unia Europejska sformułowały sobie zasadnicze cele. Pierwszy cel to oszczędność paliw pierwotnych, a drugi cel to ograniczenie emisji CO2. Jest to przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu. Z tych dwóch powodów energetyka odnawialna odgrywa ogromną rolę. W styczniu tego roku Komisja UE opublikowała projekt dyrektywy dotyczącej rozwoju energii odnawialnej w Unii i jest to wielka szansa dla Polski. 15 procent energii na wszystkich trzech rynkach – to znaczy na rynku energii elektrycznej, na rynku ciepła i na rynku paliw transportowych ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. To jest znakomita perspektywa – wyjaśnia profesor Jan Popczyk.

Konferencja zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyli w niej między innymi rolnicy, producenci i dostawcy energii do gospodarstw domowych, firmy które zamierzają inwestować w odnawialne źródła energii.

Zainteresowanie tematem konferencji przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Przede wszystkim cieszymy się z obecności profesora Popczyka - niekwestionowanego autorytetu w tej dziedzinie. W Polsce ponad 90 procent energii pozyskiwanej jest z węgla kamiennego, tylko 10 procent stanowią odnawialne źródła. W Unii te proporcje są inne, nawet 30 procent energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Mam nadzieję, że dzięki tej konferencji zainteresowanie takim sposobem pozyskiwania energii będzie dużo większe. Choć już teraz w powiecie ostrowskim są firmy, które zainteresowały się tym zagadnieniem – mówi Mieczysław Szempiński, członek zarządu powiatu.

W naszym regionie odnawialne źródła energii to przede wszystkim pozyskiwanie energii wiatru, energii słońca (kolektory słoneczne) oraz wykorzystanie biomasy różnego pochodzenia.

Moim zdaniem należałoby się zastanowić nad wykorzystaniem biomasy, w skali globalnej, co już z powodzeniem stosuje Ostrowski Zakład Ciepłowniczy. Wykorzystanie biomasy to wiele zalet, z których najważniejsze to zerowy bilans emisji CO2, to niższe w porównaniu z węglem zawartości popiołu. Biomasę można również dowolnie magazynować – w przeciwieństwie do energii wiatrowej. Nie ulega wątpliwości, że cennym źródłem jest także energia słoneczna, która w naszych warunkach klimatycznych mogłaby być wykorzystywana do całorocznego ogrzewania wody. Średni koszt ogrzania wody w gospodarstwie domowym 4-5 –osobowej rodziny oscyluje na poziomie 150 złotych miesięcznie. Energia wiatru to kolejny interesujący kierunek - głównie w gospodarstwach wiejskich. Przy średniej mocy 6-12kW i koszcie od 20-70 tys. zł. (w zależności od marki) okres amortyzacji kształtuje się na poziomie 4-7 lat. Okres ten może się skrócić jeżeli zainwestujemy w siłownię używaną. – wyjaśnia Zbigniew Ignor, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

Biomasa w rolnictwie – to uprawa roślin rocznych i wieloletnich. Największe perspektywy w tej chwili mają rośliny, które mogą być w procesie fermentacyjnym przetworzone na gaz. Przykładem takiej rośliny jest kukurydza czy wierzba energetyczna.

W pewnym sensie jest to jakaś alternatywa dla rolnictwa. Słabe grunty, na których nic już nie urośnie można obsadzać na przykład wierzbą energetyczną. To ciekawa propozycja Sam się nad tym zastanawiam. Mam kilkanaście arów nieużytków i może właśnie warto poszerzyć moją produkcję o taką sferę. Sądzę, że gdyby większość rolników takie grunty zagospodarowała w ten sposób, to poprawiła by się kondycja finansowa polskiego rolnictwa. Może również energia byłaby tańsza. Bo ta tradycyjna jest niestety coraz droższa – podkreśla Marek Michalczak, rolnik z Masanowa.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1019