OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kto zostanie PRZYJACIELEM POWIATU OSTROWSKIEGO
9 maja 2008 roku

Kto zostanie PRZYJACIELEM POWIATU OSTROWSKIEGO

Znane są już nazwiska osób nominowanych do Nagrody Starosty Ostrowskiego PRZYJACIEL POWIATU OSTROWSKIEGO! Spośród 35 kandydatur Kapituła statuetki wytypowała Nominowanych do Nagrody w pięciu kategoriach: Przedsiębiorca, Społecznik, Osobowość, Młody Talent, Partner Zagraniczny. Nagrodą jest statuetka wykonana z brązu, przyznawana za osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu ostrowskiego.

Nagroda „PRZYJACIEL POWIATU OSTROWSKIEGO” przyznawana jest z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, a jej celem jest uhonorowanie pracy i zaangażowania tych osób, firm i organizacji, które wyróżniają się w swej działalności na rzecz powiatu ostrowskiego i przyczyniają się do jego promocji w kraju i zagranicą. Uczczenie w ten sposób Dnia Samorządu Terytorialnego, który przypada 27 maja, jest wyrazem uznania dla wszystkich, którzy tworzą lokalną społeczność i kształtują pozytywny wizerunek Powiatu Ostrowskiego. Jednocześnie samo odznaczenie tytułem „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego” ma integrować różne środowiska: społeczników, biznesmenów, artystów, samorządowców czy sportowców budujących na co dzień obraz powiatu.

Nagrodę stanowi statuetka wykonana z brązu, przyznawana w pięciu kategoriach: Przedsiębiorca, Społecznik, Osobowość, Młody Talent, Partner Zagraniczny.

W czwartek, 8 maja zebrała się powołana przez starostę ostrowskiego Kapituła w składzie: Włodzimierz Jędrzejak Starosta Ostrowski (przewodniczący), Leszek Michalak Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego, Jerzy Kątny Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Rady Powiatu Ostrowskiego, Maria Kędzierska – Jachimek Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego, Tomasz Ziąbka, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Ostrowskiego, Jacek Szydłowski, Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, Beata Klimek szef Biura Prasowego Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Po przeanalizowaniu 35 zgłoszonych do nagrody kandydatur wytypowano Nominowanych w poszczególnych kategoriach.

Lista Nominowanych
do Nagrody Starosty Ostrowskiego
„PRZYJACIEL POWIATU OSTROWSKIEGO”
przyznawanej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
za osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu ostrowskiego.

Nominowani w kategorii Przedsiębiorca:

 1. Dariusz Adamek, dyrektor naczelny DELPHI POLSKA S.A. Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, wspierający zakup specjalistycznego sprzętu dla ostrowskiego szpitala.

 2. Tadeusz Doktór, właściciel firmy MEBLE DOKTÓR w Świecy, sponsor lokalnych drużyn piłkarskich.

 3. Zenon Michaś, prezes Spółdzielni Mleczarskiej LAZUR w Nowych Skalmierzycach,

 4. Mirosław Mielczarek, prezes zarządu Spółki KUŹNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI, „Solidny Pracodawca Roku 2007 w Województwie Wielkopolskim”, wspierający przedsięwzięcia sportowe i społeczne (stypendia uczniowskie, zakup specjalistycznego sprzętu dla ostrowskiego szpitala).

 5. Wiesław Okrój, właściciel Przedsiębiorstwa PROMAX, inicjator działań proekologiccznych, sponsor inicjatyw społecznych i sportowych

Nominowani w kategorii Społecznik:

 1. Jan Dodot, chórzysta, działacz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, inicjator wielu imprez chóralnych i orkiestralnych.

 2. Ryszard Glapa, rzemieślnik, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych.

 3. Jerzy Kryjom, przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrowie Wielkopolskim, inicjator i organizator sportu masowego, rekreacji i turystyki.

 4. Dariusz Jan Peśla, dziennikarz, pisarz, publicysta.

 5. Janina Rzeźnik, prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane.

Nominowani w kategorii Osobowość:

 1. Paweł T. Dolata, znawca i pasjonat przyrody i historii Ziemi Ostrowskiej, lider Południowo Wielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

 2. Przemysław Gonera, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wspierający inwestycje proekologiczne w powiatowych obiektach publicznych.

 3. Marek Napierała, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, aktywnie wspierający budowę obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.

 4. Krystyna Rusek, nauczycielka klasy skrzypiec Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Komedy-Trzcinskiego w Ostrowie Wielkopolskim, inicjatorka wielu koncertów muzycznych.

 5. Józef Wcisłek, ordynator Oddziału Chirurgii Urazowej Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Nominowani w kategorii Młody Talent:

 1. Arkadiusz Kątny, muzyk, kompozytor, laureat wielu krajowych i międzynarodowych festiwali perkusyjnych i konkursów kompozytorskich.

 2. Krzysztof Łyżwa, zawodnika Klubu Piłki Ręcznej „Ostrovia”.

 3. Dawid Schneider, pasjonat astronomii, konstruktor, badacz, laureat wielu wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów astronomicznych.

 4. Szymon Stasierski, zapaśnik, członek kadry narodowej, laureat wielu krajowych i międzynarodowych turniejów.

 5. Zespół Pieśni i Tańca „Przygodzice”, zespół dzieci i młodzieży działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach.

Nominowani w kategorii Partner Zagraniczny:

 1. Prof. Günter Lange, inicjator współpracy Powiatu Ostrowskiego z niemieckim Landem Turyngia w zakresie edukacji, kultury, współpracy samorządowej oraz promocji Powiatu Ostrowskiego poza granicami kraju.

Uroczysta gala wręczenia Nominacji i Nagród odbędzie się 21 maja br., wówczas dowiemy się kto z Nominowanych odbierze z rak starosty ostrowskiego statuetkę „PRZYJACIELA POWIATU OSTROWSKIEGO”.

Odwiedzin: 1405