OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konwalie 2008
15 maja 2008 roku

Konwalie 2008

Już po raz czwarty w Domu Pomocy Społecznej w Psarach obyło się Święto Konwalii. W integracyjnym spotkaniu przy muzyce i wspaniałych atrakcjach wzięło udział 20 domów pomocy społecznej, ośrodków terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy z całej Wielkopolski.

Celem imprezy, która odbyła się w piątek 9 maja na terenie Domu Pomocy Społecznej w Psarach jest przede wszystkim integracja osób sprawnych z niepełnosprawnymi. Podczas festynu wspólnie bawią się pracownicy i ich podopieczni, goście, samorządowcy, mieszkańcy wsi.

Jest to impreza bardzo oczekiwana, nasi mieszkańcy się niesamowicie angażują, przygotowują przemówienia, stroje, interesują się programem. Podobny odbiór jest ze strony innych domów z Wielkopolski. Z wielkim entuzjazmem przyjeżdżają do nas, dobrze się tutaj czują. Myślę, że w stu procentach można stwierdzić, że założony przez nas cel integracyjny jest realizowany - mówi Milena Przybylska, dyrektor DPS Psary.

Każdemu festynowi towarzyszy szereg atrakcji – od konkursów po śpiewające kabarety, gwiazdy estrady. Każdy z domów stara się przygotować na tę okazję specjalny występ. W tym roku na scenie z przebojami włoskimi prezentowała się Fabryka Spektakli Adama Wasieli, gorące afrykańskie rytmy zapewnił zespół Jumbo Afryka. Niewątpliwym hitem festynu była piosenka przygotowana przez kabaret Sami Swoi pod tytułem „Włodek marzy”.

Podczas imprezy rozstrzygnięto wiele konkursów – między innymi konkurs plastyczny na najwyższa konwalię ( 1. DPS Zakrzew 2. DPS Skęczniew 3. WTZ Ostrów), konkurs malarski „moja konwalia” ( 1. DPS Psary 2. DPS Kalisz 3. DPS Kochłowy). Wiele emocji wzbudził konkurs budowlany z udziałem starosty Włodzimierza Jędrzejaka, skarbnika powiatu, Donaty Kupczyk oraz Mariana Kocika, członka zarządu powiatu. Równie gorąco publiczność dopingowała uczestników konkursu cięcia piłą drewnianych bali.

W trakcie Festynu dyrektor DPS Psary podziękowała wszystkim sponsorom, dzięki którym ta zabawa mogła się odbyć.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1261