OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ranking Wspólnoty rozstrzygnięty
26 maja 2008 roku

Ranking Wspólnoty rozstrzygnięty

W rankingu „najniższe wydatki bieżące na administrację w 2007 roku”, ogłoszonym przez samorządowy miesięcznik WSPÓLNOTA, powiat ostrowski zajął II miejsce w kraju. Kapituła oceniała przede wszystkim wyniki finansowe poszczególnych urzędów.

WSPÓLNOTA ranking „tani urząd” organizuje od wielu lat w kilku kategoriach. Oceniane są urzędy gmin, urzędy miejskie, marszałkowskie i starostwa w zależności od wielkości danej jednostki administracyjnej. Powiat ostrowski był oceniany w kategorii powiatów powyżej 75 tysięcy mieszkańców.

- Ranking został przygotowany przez profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Oceniano przede wszystkim globalną kwotę, którą dany samorząd przeznacza na funkcjonowanie administracji w przeliczeniu na liczbę mieszkańców na danym terytorium. Po zastosowaniu tego algorytmu okazało się, że nasz powiat z kwotą 45 złotych i 58 groszy w przeliczeniu na jednego mieszkańca uplasował się na drugim miejscu w kraju. „Przegraliśmy” dosłownie o 20 groszy z powiatem rzeszowskim.– wyjaśnia Mirosław Rychlik, sekretarz powiatu.

„Badanie” wydatków bieżących na administrację przeprowadzono w oparciu o sprawozdania finansowe, które wszystkie samorządy w kraju składają każdego roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

- W ubiegłym roku byliśmy na pierwszym miejscu, w tym roku jesteśmy na drugim. Dla nas jest to na pewno sukces, gdyż oceniane były wszystkie samorządy w kraju. Jest to ocena bardzo wiarygodna i bardzo obiektywna. Ponownie okazało się, że nasz samorząd prowadzi niezwykle racjonalną i oszczędną politykę gospodarowania publicznymi pieniędzmi. Oczywiście nie można oszczędzać na wszystkim, ale warto dokładnie przyjrzeć się wydatkom bieżącym i poszukać sposobu na ich ograniczenie – mówi Włodzimierz Jędrzejak

Do osiągnięcia wyniku, który plasuje powiat ostrowski ponownie w ścisłej czołówce samorządów mających najniższe wydatki na administrację przyczyniły się głównie działania, które prowadzą do obniżenia kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego i powiatowej administracji. W przypadku powiatu ostrowskiego było to:

 • obniżenie kosztów energii cieplnej wskutek kompleksowej termomodernizacji obiektów publicznych

 • obniżenie kosztów zakupu i eksploatacji urządzeń biurowych

 • wykonywanie większości drobnych napraw i bieżących konserwacji siłami własnymi, bez udziału podmiotów zewnętrznych,

 • przeprowadzanie postępowań na zasadzie konkursów ofert w przypadkach dotyczących nawet stosunkowo niewielkich kwot, co skutkuje niższymi cenami,

 • renegocjacja umów z dostawcami usług telekomunikacyjnych i internetowych powodująca obniżkę stawek i abonamentów,

 • dostarczanie poczty miejscowej poprzez kuriera.

Zaoszczędzone w ten sposób środki zostały zainwestowane w poprawę poziomu obsługi administracyjnej mieszkańców powiatu ostrowskiego.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 698