OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy sprzęt w ZSP CKU w Przygodzicach
26 maja 2008 roku

Nowy sprzęt w ZSP CKU w Przygodzicach

Ponad 325 tyś. złotych pozyskał z Unii Europejskiej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach na zakup sprzętu do praktycznej nauki zawodu. Dzięki temu uczniowie podczas szkolenia praktycznego mogą korzystać z nowoczesnych ciągników, opryskiwaczy, pługów, siewników i innych maszyn rolniczych.

Szkoła w Przygodzicach to renomowany ośrodek kształcenia przyszłych rolników. Placówka systematycznie podnosi jakość i poziom nauki oraz szkolenia praktycznego. Kilka dni temu szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej sprzęt technodydaktyczny o łącznej wartości 325 160,00 zł. Sprzęt został zakupiony z przyznanego szkole grantu w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiskach do egzaminów zawodowych.

Warto podkreślić, że w ramach projektu wyposażenie otrzymało 8 placówek w Polsce, 6 otrzymało pojedyncze zestawy, a Przygodzice i Łowicz otrzymały wyposażenie podwójne. Ogromnie nas cieszy tak dobra ocena naszej szkoły przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek i przyznało tak wysoki grant. Ale powody do zadowolenia mają przede wszystkim uczniowie, którzy otrzymali do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt do praktycznej nauki zawodu. – podkreśla wicestarosta Krzysztof Rasiak

W ramach projektu przygodzicka placówka otrzymała:

 • 2 szt. Ciągnik ZETOR 7421 PROXIMA

 • 2 szt. Kosiarka rotacyjna Z-001

 • 2 szt. Ładowacz czołowy Ł-104

 • 2 szt. Mieszalnik pasz sypkich MS 1000 z rozdrabniaczem H-965/1 z dozownikiem DWA-1

 • 2 szt. Opryskiwacz polowy P-128/2

 • 2 szt. Pług obrotowy IBIS M2+

 • 2 szt. Siewnik zbożowy POZNANIAK 3,0 S

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez uczniów kierunków rolniczych podczas prac polowych w gospodarstwie pomocniczym w czasie zajęć praktycznych oraz indywidualnej pracy maszynami rolniczymi. Z tego nowoczesnego sprzętu będą również korzystać uczniowie różnych szkół zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w naszej placówce. Sądzę, że podejmowane przez nas inicjatywy i pozyskane środki zewnętrzne stwarzają naszym uczniom bardzo dobre warunki kształcenia praktycznego oraz właściwego przygotowania do egzaminu zawodowego - wyjaśnia Dariusz Kaczmarek, dyrektor szkoły.

Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych w obecnym roku szkolnym w ramach pozyskanych dodatkowo środków zakupił ponadto ciągnik rolniczy marki NEW HOLLAND TD 80 D Plus, głębosz, przetrząsaczo - zgrabiarkę taśmową, programy komputerowe AGRONOM 2007 i ZOOTECHNIK 2007 (na 11 stanowisk każdy) do zarządzania produkcją roślinną i zwierzęcą oraz program i urządzenie do pomiaru pól w technologii GPS. Warto również przypomnieć, że w kwietniu oddano do użytku pracownię do ćwiczeń praktycznych z produkcji zwierzęcej. Jest to najnowocześniejsza pracownia w Wielkopolsce.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 2043