OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego
26 maja 2008 roku

Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego

W minioną środę, na uroczystej gali Starosta Włodzimierz Jędrzejak wręczył statuetki „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego”. Wśród laureatów Nagrody znaleźli się kolejno: Józef Wcisłek ordynator Oddziału Chirurgii Urazowej ostrowskiego szpitala, Janina Rzeźnik prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Zenon Michaś prezes Spółdzielni Mleczarskiej LAZUR w Nowych Skalmierzycach, Arkadiusz Kątny utalentowany muzyk i kompozytor oraz prof. Günter Lange, inicjator współpracy Powiatu Ostrowskiego z niemieckim Landem Turyngia.

Po raz pierwszy w historii samorządu powiatowego przyznano Nagrody „PRZYJACIELA POWIATU OSTROWSKIEGO”. Nagrodę ustanowił Starosta Ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak. Ideą jej przyznawania jest uhonorowanie pracy i zaangażowania tych osób, firm i organizacji, które wyróżniają się w swej działalności na rzecz Powiatu Ostrowskiego i przyczyniają się do jego promocji w kraju i zagranicą.

Wręczamy tę nagrodę w maju i nie jest to data przypadkowa. 27 maja przypada bowiem Dzień Samorządu Terytorialnego. Chcieliśmy podkreślić w ten sposób jak ważna jest idea Polski Samorządnej, Polski Obywatelskiej. Bo przecież samorząd terytorialny tworzymy My Wszyscy - nie tylko starostwie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni. Samorząd to lokalna wspólnota wszystkich mieszkańców i każdy w tej wspólnocie ma swój znaczący udział. Uczczenie właśnie w ten sposób Dnia Samorządu Terytorialnego jest - jak sądzę - wyrazem uznania dla wszystkich, którzy tworzą lokalną społeczność i kształtują pozytywny wizerunek Powiatu Ostrowskiego. – mówił podczas uroczystości starosta Włodzimierz Jędrzejak

Jednocześnie samo odznaczenie tytułem „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego” ma integrować różne środowiska: społeczników, biznesmenów, artystów, samorządowców lekarzy, naukowców, artystów, sportowców, przedstawicieli różnych stanów i zawodów, którzy na co dzień budują siłę i znaczenie naszego regionu.

Mam nadzieję, iż rzeczywiście udało nam się stworzyć taką lokalną wspólnotę. Samorząd powiatowy jest otwarty na różne środowiska i w wielu środowiskach jest obecny. Razem realizujemy wiele przedsięwzięć, wspólnie tworzymy Powiat Ostrowski. I to jest najwyższa wartość. – tymi słowami zwrócił się do laureatów starosta.

Nagrodę stanowi statuetka wykonana z brązu, przyznawana w pięciu kategoriach: Przedsiębiorca, Społecznik, Osobowość, Młody Talent, Partner Zagraniczny. Nominowanych w poszczególnych kategoriach wytypowała powołana przez starostę ostrowskiego Kapituła.

Statuetkę „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego” w kategorii MŁODY TALENT otrzymał Arkadiusz Kątny.

Arkadiusz Kątny jest uczniem II klasy IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Muzycznych imienia Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. To wybitny – zważywszy jego młody wiek - wirtuoz marimby oraz interesujący kompozytor. Oddany swej pasji artystycznej gra na instrumentach perkusyjnych, komponuje i z pokorą przemierza kolejne etapy kształcenia. Reprezentuje szkołę i społeczność lokalną, a także Polskę w licznych konkursach, koncertach, recitalach w kraju i za granicą. W latach 2006 – 2008 otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody - między innymi honorowe wyróżnienie oraz statuetkę Prymusa przyznane przez Starostę Ostrowskiego, tytuł Młody Talent - przyznany przez prezydenta miasta, posiada honorowe wyróżnienie Osobowości Ostrowskiej Kultury. Zdobył pierwszą nagrodę w konkursie PENDIM w Bułgarii, był finalistą konkursu kompozytorskiego w Stanach Zjednoczonych, zdobył trzecią nagrodę w amerykańskim konkursie Classical Marimba. Arek jest stypendystą Otwartej Filharmonii i Agrafki Muzycznej oraz stypendystą Katarzyny Myćki, najwybitniejszego polskiego wirtuoza tego instrumentu. Dodam tylko, że kilka dni temu Arek wrócił z bardzo udanych koncertów w Atlancie w USA.

Pozostali Nominowani w kategorii MŁODY TALENT:

Krzysztof Łyżwa.
Krzysztof Łyżwa jest jednym z największych talentów młodego pokolenia w piłce ręcznej nie tylko w naszym regionie, ale także w kraju. Jest wielokrotnym reprezentantem Polski w kategorii juniora młodszego, Mistrzem Polski, wicemistrzem Polski i brązowym medalistą Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Wielokrotnie wybierany do grona najlepszych zawodników największych turniejów organizowanych w naszym kraju. Ponadto Krzysztof jest zawodnikiem w zespole II ligowej Ostrovii w kategorii seniora, z którą w tym sezonie wywalczył awans do I ligi.

Dawid Schneider.
Dawid jest uczniem III klasy Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie. Pasją Dawida – i to już od czasów gimnazjalnych - jest astronomia. I tej pasji poświęca swój wolny czas, energię i zaangażowanie. Reprezentuje region ostrowski oraz swoja szkołę w rozlicznych konkursach astronomicznych oraz ogólnopolskich seminariach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronautyczne. Dawid jest laureatem wielu konkursów szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Wykazał się również zdolnościami konstruktorskimi o czym świadczą samodzielnie zbudowane przyrządy astronomiczne – teleskop czy astro-kamera. Za te właśnie urządzenia w powiatowym konkursie otrzymał tytuł Elektronika Roku. Do swojej pasji stara się przekonać kolegów prowadząc dla nich różne warsztaty i prelekcje na przykład podczas Ostrowskiego Festiwalu Nauki.

Szymon Stasierski.
Uczeń III klasy III Liceum Ogólnokształcącego. Trenuje zapasy w stylu wolnym w klubie sportowym Ceramik Krotoszyn. Jest członkiem kadry narodowej Polski. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że znakomicie godzi obowiązki szkolne z intensywnymi treningami w klubie i licznymi wyjazdami na zawody. Ma na swoim koncie liczne sukcesy i tytuły, między innymi tytuł Mistrza Polski w stylu wolnym, Mistrza Polski Ludowych Zespołów Sportowych, wywalczył Grand Prix Sycylii, I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Rosja-Kaliningrad, I miejsce w Międzynarodowym Turnieju FILA w Niemczech, I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Słowacja Koszyce, I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Kraśniku.Nominację w imieniu Szymona Stasierskiego odebrała dyrektor III LO, Maria Tomalak.

Zespół Pieśni i Tańca Przygodzice.
Zespół działa od 1998 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury, zrzesza dzieci i młodzież powiatu ostrowskiego w wieku od 10 do 20 lat. W tym roku będzie obchodził 10-lecie działalności. W tym czasie dał 300 koncertów w kraju i za granicą. Zespól aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach i uroczystościach na terenie powiatu. Trzykrotnie zdobył I miejsce w konkursie Magia Tańca, a dwa lata temu otrzymał Nagrodę Główną Ostrowskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz zdobył srebrny medal podczas wielkopolskiego przeglądu kulturalnego w Opatówku. Zespól liczy 59 członków, występuje w strojach wielkopolskich, kaszubskich, szlacheckich i krakowskich. Tańczą miedzy innymi poloneza, krakowiaka, kujawiaka, oberka, taniec z butami, Prezentują również obrzęd dożynkowy. Zespól Pieśni i Tańca Przygodzice jest znakomitym ambasadorem wielkopolskiego folkloru.

Statuetkę „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego” w kategorii OSOBOWŚĆ otrzymał Józef Wcisłek.

Józef Wcisłek, Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowej w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Doktor Wcisłek wraz ze swoim zespołem lekarskim od wielu lat systematycznie zmienia obraz ostrowskiej chirurgii urazowej, wprowadza bardzo nowoczesne metody leczenia pacjentów. Wdrożył w ostrowskim szpitalu nowatorski program diagnostyki sonograficznej. Profilaktyka dysplazji bioder u noworodków przyniosła wspaniale efekty. Dziś praktycznie nie ma już potrzeby przeprowadzania operacji z powodu wrodzonego zwichnięcia biodra. Na oddziale stosowane jest ultranowoczesna metoda zakładania gwoździ śródszpikowych i rekonstrukcyjnych typu Targon. W efekcie zastosowania tej metody możliwe jest operowanie pacjentów w bardzo podeszłym wieku, co w wielu przypadkach jest zabiegiem ratującym życie. Ostrowski ośrodek, którym kieruje doktor Wcisłek jest jednym z prekursorów tego typu metod w Polsce. Od kilku lat na oddziale wykonywane są endoprotezy bioder i kolan, a od kilku miesięcy wykorzystywana jest przy tego typu operacjach nawigacja komputerowa. Taką metodą operuje tylko 7 ośrodków w Polsce. Prestiż i renoma ostrowskiej chirurgii urazowej spowodowała, że w powiatowym szpitalu przyjmowani są pacjenci z całej południowej Wielkopolski. Na skutek wprowadzonych innowacyjnych i nowoczesnych metod leczenia ostrowska chirurgia urazowa plasuje się bardzo wysoko w rankingach ogólnopolskich szpitali. Doktor Józef Wcisłek wraz z zespołem jest uczestnikiem i organizatorem wielu prestiżowych konferencji oraz sympozjów naukowych i znakomicie promuje nie tylko chirurgię urazową ale cały powiat ostrowski w kraju i poza jego granicami.

Pozostali Nominowani w kategorii OSOBOWOŚĆ:

Krystyna Russek.
Krystyna Russek to inicjatorka i kierownik artystyczny cyklicznych spotkań z muzyką na żywo – promujących kulturę muzyczną i młode talenty artystyczne w naszym regionie. We współpracy z grupą Inicjatyw Kulturalnych przy Szkole Podstawowej w Szczurach zorganizowała wiele koncertów muzycznych adresowanych do różnych grup społecznych powiatu ostrowskiego. Między innymi Koncert Noworoczny, Koncert Orkiestry Smyczkowej „Poprzez białe drogi”, koncerty muzyczno-wokalne „Przez muzykę do serca”, „Kobieta i Muzyka”, „W podziękowaniu nauczycielom”, „Gdzie słyszysz śpiew tam wchodź”, czy „Dzieci Dzieciom”. Koncerty pod kierownictwem artystycznym pani Krystyny Russek cieszyły się wielką popularnością, wywoływały emocje, wzruszenia i spontaniczną reakcję słuchaczy. Jej dokonania w zakresie edukacji i kultury muzycznej wynikają z wielkiej pasji artystycznej i mają charakter wyłącznie społeczny.

Marek Napierała
Marek Napierała, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Docenił ofertę pomocy Powiatu Ostrowskiego przy przygotowaniu budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Partnerstwo Samorządowo-rządowe przy pełnym zrozumieniu i wsparciu ze strony Dyrektora znacznie skróciło czas przygotowania inwestycji i pozwoliło uniknąć protestów i konfliktów społecznych. Sama idea partnerstwa samorządowo-rządowego ze względu na swój nowatorski charakter została nominowana przez komisję konkursową do dwóch finałowych projektów w konkursie „samorządowy lider Zarządzania 2008” jako dobra praktyka dotycząca innowacyjnych rozwiązań, które mają na celu poprawę jakości, efektywności i dostępności usług w drogownictwie i komunikacji publicznej. Nominacja do tytułu zostanie wręczona 3 czerwca podczas uroczystości rozpoczęcia budowy obwodnicy.

Przemysław Gonera
Przemysław Gonera, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ciągu ostatnich lat widząc zaangażowanie Powiatu Ostrowskiego w działania proekologiczne, wspomagał te inicjatywy merytorycznie i finansowo. Na jego kompetencje i ogromną życzliwość samorząd powiatowy zawsze mógł liczyć. W efekcie Powiat Ostrowski może dziś być dumny z wykonanych termomodernizacji obiektów publicznych – II-go Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z basenem, IV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Były to kilkunastomilionowe inwestycje, których samorząd powiatowy samodzielnie nie byłby w stanie udźwignąć finansowo. Między innymi dzięki tym inwestycjom Powiat Ostrowski został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego i uzyskał tytuł „Powiat Przyjazny Środowisku”. Nominacja do tytułu zostanie wręczona 3 czerwca podczas uroczystości rozpoczęcia budowy obwodnicy.

Paweł Dolata
Paweł Dolata jest liderem Południowo-Wielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz wielkim znawcą i pasjonatem przyrody oraz historii Ziemi Ostrowskiej. Jest autorem części opisowej Mapy Przyrodniczo-Krajoznawczej Powiatu Ostrowskiego. Mapa ta okazała się najlepsza w tej dziedzinie w kraju, i ze względu na swą szczegółowość jest poręcznym przewodnikiem po naszym powiecie. Paweł Dolata jest pomysłodawcą i współautorem projektu obserwacji kamerą internetową gniazda bocianów białych w Przygodzicach. Projekt „Blisko Bocianów” znalazł uznanie trzech milionów entuzjastów na całym świecie promując w ten sposób walory Powiatu Ostrowskiego.

Statuetkę „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego” w kategorii PRZEDSIĘBIORCA otrzymał Zenon Michaś, prezes Spółdzielni Mleczarskiej Lazur.

Lazur to producent serów z przerostem szlachetnej pleśni. Przejrzysta i wyrazista koncepcja zarządzania firmą procentuje dziś stabilizacją zawodową dla ponad 100-osobowej załogi oraz rzeszy dostawców, rolników i kooperantów. Daje szansę na pomyślny rozwój gospodarczy nie tylko gminy Nowe Skalmierzyce, Powiatu Ostrowskiego, ale całego Regionu. Firma Lazur podejmuje wiele różnorodnych inicjatyw na rzecz powiatu ostrowskiego przyczyniając się do jego promocji w kraju i za granicą. Aktywnie wspiera sport – między innymi żużel i piłkę ręczną oraz przedsięwzięcia artystyczne i społeczne. Chętnie wspomaga powiatową służbę zdrowia współfinansując między innymi zakup nowoczesnego ultrasonografu. Jest aktywnym członkiem Powiatowej Rady Biznesu. Wspólnie z powiatem ostrowskim od lat prezentuje się na Targach Polagra Farm w Poznaniu. Jest współorganizatorem Powiatowego Święta Sera, które odbędzie się w czerwcu w Parku Miejskim w Ostrowie. Ostatnia wspaniała inicjatywa to podarowanie kwoty 100.000 zł na rozbudowę i modernizacje Szkoły Podstawowej w Gostyczynie. Spółdzielnia Mleczarska Lazur to znakomity ambasador naszego regionu w Polsce i Europie. To synonim jakości, rzetelności i pracy u podstaw – czyli wartości, z których tak dumni są Wielkopolanie.

Pozostali Nominowani w kategorii PRZEDSIĘBIORCA:

Przedsiębiorstwo PROMAX
Przedsiębiorstwo PROMAX to wiodący dostawca telewizji kablowej na terenie południowej Wielkopolski. Polityka firmy opiera się nie tylko na zaspakajaniu potrzeb klientów w zakresie świadczonych usług. Dużą uwagę firma przywiązuje do działań proekologicznych. Promax wybudował pierwsze w powiecie elektrownie wiatrowe. Z powodzeniem wykorzystuje energię geotermalną. Ogromna wrażliwość na ochronę środowiska naturalnego jest dziś znakiem firmowym spółki PROMAX. To między innymi dzięki takim działaniom Powiat Ostrowski może poszczycić się certyfikatem Powiat Przyjazny Środowisku”. Ponadto firma Promax wspiera wiele lokalnych inicjatyw społecznych i sportowych, aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym regionu, jest cenionym partnerem Powiatu Ostrowskiego.

Dariusz Adamek, dyrektor zakładu Delhi w Ostrowie Wielkopolskim.
Zakład Delphi w Ostrowie, który powstał w 1996 roku po przejęciu Zakładów Sprzętu Mechanicznego zatrudnia ponad 1000 pracowników i jest dziś liderem technologii wymienników ciepła. Fabryka – dostarcza swoje produkty dla szerokiej gamy odbiorców. Produkty fabryki DELPHI w Ostrowie montowane są w modelach samochodów takich marek jak Opel, VW w tym Audi i Porsche, renault, Saab oraz Daewoo. Zakład posiada certyfikaty jakości i certyfikaty środowiska. Wdraża tzw. Zielone Procesy, co oznacza, że prowadzi działalność przyjazną dla środowiska. Ostrowskie Delphi jest cenionym i wiarygodnym partnerem samorządu powiatowego i wspiera wiele inicjatyw społecznych podejmowanych przez powiat ostrowski. Na szczególną wdzięczność i uwagę zasługuje pomoc w zakupie sprzętu medycznego dla powiatowego szpitala. Są to urządzenia z najwyższej półki, które wspomagają ratowanie życia. Zakład jest również aktywnym członkiem Powiatowej Rady Biznesu działającej przy Staroście Ostrowskim.

Mirosław Mielczarek, prezes Kuźni Ostrów Wielkopolski.
Kuźnia Ostrów Wielkopolski, którą od dwóch lat kieruje obecny zarząd jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które liczy się na europejskim rynku gospodarczym. W ciągu minionych dwóch lat zakład podwoił zatrudnienie, a wielkość produkcji wzrosła dziesięciokrotnie. Produkty Kuźni znane są w całej Europie. Zakład może poszczycić się prestiżowymi certyfikatami i wyróżnieniami – w tym otrzymanym niedawno tytułem Solidny Pracodawca Roku 2007 w województwie wielkopolskim, ogólnopolskiej nagrody przyznawanej przez Grupę Media Partner wydawcę Przeglądu Gospodarczego i Gazety Prawnej. Przedsiębiorstwo jest silnym i stabilnym partnerem gospodarczym, tak potrzebnym dziś w powiecie ostrowskim. Jednocześnie to aktywny uczestnik życia społecznego w naszym regionie. Firma działa w Powiatowej Radzie Biznesu, wspiera samorząd powiatowy w wielu inicjatywach podejmowanych na rzecz mieszkańców powiatu ostrowskiego między innymi poprzez zakup sprzętu medycznego dla powiatowego szpitala. Kuźnia Ostrów hojnie wspomaga sport – szczególnie szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez Klub Piłki Ręcznej Ostrovia. Funduje również wysokie stypendia dla uczniów Zespołu Szkól Transportowo-Elektrycznych, którzy odbywają w Kuźni praktyki zawodowe.

Tadeusz Doktór, właściciel firmy MEBLE DOKTÓR
Meble Doktór to nowoczesne i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo obecne na rynku od 1987 roku, specjalizujące się w produkcji i sprzedaży mebli sosnowych, stanowiących wyposażenie mieszkań, hoteli i pensjonatów.
Siedziba firmy mieści się w Świecy koło Odolanowa. Spora część produkcji wykonywana jest na eksport - meble ze Świecy można zobaczyć w Czechach, Słowacji, Niemczech, Francji, Szwecji, Holandii i Hiszpanii. Meble Doktór to firma elastyczna i kreatywna, starająca się spełnić wymagania klientów i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, dostosowując profil produkcji do potrzeb klienta. Od pięciu lat obok firmy Meble Doktór pracuje również tartak posiadający trzy linie produkcyjne. Z całym przekonaniem można stwierdzić, że to także solidny i wiarygodny pracodawca, ważny partner życia gospodarczego w regionie. Firma DOKTÓR jest hojnym darczyńcą, wspiera wiele inicjatyw społecznych. Jest również sponsorem piłki nożnej – szczególnie w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży.

Statuetkę „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego” w kategorii SPOŁECZNIK otrzymała Janina Rzeźnik.

Janina Rzeźnik.
„Trzeba mieć otwarte serce, w którym jest miejsce dla innych I umieć patrzeć na ludzi dobrym okiem i przyjmować ich życzliwym sercem” – to dewiza, którą kieruje się pani Janina, prezes Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Pani Janka – jak mówią o niej podopieczni - mobilizuje chorych do walki o sprawność fizyczną i psychiczną. Jest wyjątkowo zaangażowana w niesienie pomocy chorym na SM i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudności dnia codziennego. Integruje środowisko osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi poprzez spotkania i wspólne wyjazdy. Wprowadziła hydroterapię i bioenergoterapię jako element wspomagający rehabilitację. Prowadzi stałą współpracę z klinikami pomagając w zakwalifikowaniu chorych do bezpłatnego programu leczenia Interferonem. Pomaga załatwiać wizyty u lekarzy specjalistów, turnusy sanatoryjne, sprawy urzędowe. Prowadzi telefon zaufania. Walczy o likwidacje barier architektonicznych. Walczy o każdego pacjenta by nie poddał się chorobie, mimo że sama boryka się z wieloma dolegliwościami. Laureat tytułu „Człowiek Roku wśród Niepełnosprawnych”.

Pozostali Nominowani w kategorii SPOŁECZNIK:

Jerzy Kryjom
Jest jednym z najstarszych i ciągle aktywnych działaczy Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Ostrowskiego. Jest inicjatorem i organizatorem sportu masowego, rekreacji oraz turystyki wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi miast i miasteczek naszego regionu. Z jego inicjatywy powołano Ligii Powiatowe w piłce nożnej oraz siatkowej na otwartym powietrzu i na hali. Za dotychczasowe osiągnięcia prezydent RP odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pod jego kierownictwem – Rada Powiatowa LZS w Ostrowie Wielkopolskim za całokształt działalności w roku 2005,2006 i 2007 otrzymała tytuł najlepszej Rady Powiatowej w Wielkopolsce. Jerzy Kryjom poprzez swą działalność społeczną w ogromnym stopniu przyczynił się do promocji Powiatu ostrowskiego na terenie całego kraju.

Ryszard Glapa, starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim.
Z jego inicjatywy została utworzona Sala Historii Rzemiosła Południowej Wielkopolski. Powołał Klub Seniora Złota Jesień dla rzemieślników-emerytów. Zainicjował konkurs w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz prawie pracy dla uczniów rzemiosła. Doprowadził do podpisania umowy o szkoleniu junaków Ochotniczego Hufca Pracy w rzemiośle. Była to pierwsza tego typu umowa w Polsce. Dzięki inicjatywie Ryszarda Glapy doszło również do wdrożenia pilotażowego projektu Unii Europejskiej MOBILINT dla rzemiosła. Jego celem było podniesienie jakości kształcenia i doradztwa zawodowego. Projekt został opracowany wspólnie z ostrowskim starostwem. Warto dodać, że to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Dzięki jego staraniom został powołany – o czym nie wszyscy może wiedzą - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych okręg kaliski z siedzibą w Ostrowie. Ryszard Glapa za swoją społeczną działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami.

Jan Dodot
W roku 2008 obchodzimy jubileusz 30-lecia Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim. Jan Dodot jest osobą, która piastowała funkcję prezesa najdłużej, bo aż 5 kadencji. Ponadto przez 3 kadencje pan Dodot był członkiem Zarządu Głównego w Warszawie, reprezentując tam interesy naszego regionu – po raz pierwszy ostrowski oddział miał swoje przedstawicielstwo we władzach centralnych. Swoją działalnością Jan Dodot umacniał pozycje naszego regionu na muzycznej mapie Wielkopolski i Polski. Był inicjatorem wielu imprez chóralnych i orkiestralnych. Z jego inicjatywy odbyły się między innymi coroczne przeglądy chórów południowej Wielkopolski, przeglądy orkiestr dętych, przeglądy orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych, Święta Pieśni Chórów Szkolnych, finały wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych a capella, Ogólnopolski Przegląd Chórów Nauczycielskich. Od 61 lat Jan Dodot jest czynnym chórzystą i nieustannie działa na rzecz rozwoju ruchu muzycznego w naszym powiecie.

Dariusz Peśla
Dariusz Peśla jest osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku inwalidzkim. Zajmuje się historią regionalną, jest dziennikarzem, pisarzem, poetą i kronikarzem Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Człowiek Bez Barier 2005”, Plebiscytu Ostrowianin Roku 2005. Jest społecznikiem, obrońcą praw osób niepełnosprawnych. Aktywnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnicy, w Stowarzyszeniu Nasz Ostrów oraz w Towarzystwie Przyjaciół Przygodzic. Współinicjator akcji parkingowej w Ostrowie – „Super Kierowca Bądź”. Za swoją działalność otrzymał wiele wyróżnień, odznaczeń i medali. Wszystkie sukcesy Dariusz Peśla osiągnął wielkim wysiłkiem, a jego działalność i praca znalazły uznanie nie tylko w środowisku lokalnym, ale także poza granicami regionu.

Statuetkę „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego” w kategorii PARTNER ZAGRANICZNY otrzymał prof. Günter Lange.

Prof. Günter Lange już od kilku lat aktywne działa dla dobra Powiatu Ostrowskiego w zakresie edukacji, kultury, współpracy samorządowej oraz promocji Powiatu poza granicami kraju. Prof. Günter Lange, to „ojciec“ współpracy Powiatu Ostrowskiego z niemieckim Landem Turyngia oraz z organizacją Partnership International z Kolonii; osoba, która zainicjowała pierwsze wspólne projekty dotyczące wymian młodzieży w ramach Programów Comenius i Leonardo da Vinci. Obecnie Powiat Ostrowski zrealizował już kilkanaście projektów wymian młodzieży i nauczycieli a na bieżąco są przygotowywane kolejne wspólne projekty. Dzięki temu już kilkuset uczniów oraz kilkudziesięciu nauczycieli z powiatowych szkół uczestniczyło w projektach wymian i staży. Cały ten mechanizm tworzenia wspólnych międzynarodowych projektów po raz pierwszy uruchomił właśnie prof. Günter Lange.

Specjalnie dla lauretów i nominowanych do Nagrody piosenkę „Imagine” Johna Lennona wykonała Joanna Olek ze studia Wokalnego Ewy Borowicz i Jacka Kasznickiego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.

Uroczystość zakończyła się koncertem w wykonaniu kwartetu filharmoników kaliskich „Kwartet Smyczkowy EGINE” oraz recitalem fortepianowym w wykonaniu Adama Podskarbiego.

WKRÓTCE GALERIA ZDJĘĆ

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 3146