OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Targi Pracy 2008
3 czerwca 2008 roku

Targi Pracy 2008

W miniony wtorek, już po raz czwarty w powiecie ostrowskim odbyły się Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Nadal na rynku poszukiwani są budowlańcy i kierowcy, wciąż brakuje ofert skierowanych do kobiet. W tym roku w ciekawy sposób swoją ofertę zaprezentowała policja, do służby werbowało również wojsko.

To już czwarta edycja Targów Pracy organizowanych przez tutejszy urząd. W tym roku swoje oferty przedstawiło 13 przedsiębiorców, głównie z terenu powiatu ostrowskiego.

W ubiegłym roku było więcej ofert pracy niż osób zainteresowanych jej podjęciem. W tym roku sytuacja się odmieniła. Spośród 24 firm, które deklarowały swój udział w Targach stawiło się jedynie 13, podczas gdy zainteresowanie wśród bezrobotnych było większe niż w roku ubiegłym. – mówi Hanna Pawlak- Kornacka, dyrektor PUP - Targi mają z założenia charakter pełnej dobrowolności. My jako organizator nie ingerujemy w żaden sposób w relacje pracodawca - potencjalny pracownik. Wszystkie uzgodnienia dotyczące wynagrodzenia czasu pracy i tym podobnych kwestii omawiane są indywidualnie. Targi dają nam możliwość zorientowania się jakie jest rzeczywiste zainteresowanie podjęciem pracy przez osoby bezrobotne.

W tegorocznej edycji Targów, podobnie jak w latach ubiegłych dominowały oferty skierowane do mężczyzn. Największą popularnością cieszyły się zawody budowlane, były także oferty dla kierowców i sprzedawców. W budownictwie poszukiwani są zarówno pracownicy fizyczni jak i specjaliści z wyższym wykształceniem. W ciekawy sposób swoją ofertę zaprezentowała policja oraz wojsko, i właśnie te stoiska cieszyły się największą popularnością. Spośród ostrowskich zakładów gotowość zatrudnienia nowych osób zgłosiły m.in. Kuźnia i Delphi.

Jako samorząd powiatowy staramy się robić wszystko, aby zmniejszyć bezrobocie na naszym terenie. Stąd wspieramy wszystkie działania podejmowane przez urząd pracy, także i takie inicjatywy jak targi. Warto zauważyć, że w ostatnich latach liczba bezrobotnych w powiecie ostrowskim zmniejszyła się niemal trzykrotnie. Obecnie w wielu branżach zaczyna brakować rąk do pracy, dlatego wydawało się zrozumiałe, że to właśnie firmy będą zabiegać o pracowników, nie odwrotnie. - zauważa starosta Włodzimierz Jędrzejak

Jak co roku nie zawiodły instytucje związane z rynkiem pracy, na co dzień współpracujące z ostrowskim „pośredniakiem” między innymi: ZUS, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Miejski. Poradą służyli również pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy.

Odwiedzin: 945