OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Obwodnica ruszyła !
4 czerwca 2008 roku

Obwodnica ruszyła !

To historyczny moment. Rozpoczynamy dziś inwestycję, na którą mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego czekali wiele lat. Długo zastanawiałem się jakich słów powinienem użyć by najpełniej wyrazić to co dziś czuję. Wzruszenie, radość, satysfakcja, szczęście – to najwłaściwsze określenia – mówił podczas rozpoczęcia budowy obwodnicy starosta Włodzimierz Jędrzejak. W uroczystości pierwszego „wbicia łopaty”, we wtorek 3 czerwca wzięli udział przedstawiciele inwestora, wykonawcy, parlamentarzyści, samorządowcy, duchowieństwo.

Uroczystość odbyła się 3 czerwca we Franklinowie, w miejscu gdzie rozpocznie swój bieg obwodnica, największa inwestycja drogowa w Wielkopolsce. Wzięli w niej udział przedstawiciele inwestora (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu), wykonawcy (Budimex-Dromex S.A.), parlamentarzyści, samorządowcy, duchowieństwo. Pierwszy etap obwodnicy Ostrowa obejmuje 6,1 kilometra drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, z dwoma węzłami drogowymi „Franklinów” i „Ostrów”, siedmioma obiektami inżynierskimi (mosty i wiadukty), siecią dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz zielenią i będzie kosztował 219 milionów złotych. Budowa pierwszego odcinka powinna się zakończyć w 2009 roku.

Dzięki wspaniałej, modelowej wręcz współpracy między Generalną Dyrekcją a Powiatem Ostrowskim i panem starostą mogliśmy znacząco przyspieszyć realizację tego zadania. Podpisane między nami porozumienie o współpracy było pionierskie w skali kraju. Dziś z podobnych rozwiązań korzystają także inne samorządy - podkreślił w swym wystąpieniu Marek Napierała, dyrektor GDDKiA w Poznaniu.

Dzięki porozumieniu, które Powiat Ostrowski podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad możliwe stało się przyspieszenie realizacji tej inwestycji o ponad trzy lata. Na mocy porozumienia samorząd powiatowy zobowiązał się do przeprowadzenia konkretnych działań, które pomogły przygotować tę inwestycję od strony formalno-prawnej. Powołano zespół ekspertów, który koordynował wszystkie działania związane z realizacją tego zadania, prowadzono stały nadzór geodezyjny, przeprowadzono procedury niezbędne do nabycia gruntów pod inwestycję oraz konsultacje społeczne dzięki czemu przy wykupie gruntów udało się uniknąć protestów i niepokojów społecznych.

Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że tak intensywna i konstruktywna współpraca przyniosła oczekiwane i wymierne efekty. Ogromnie się cieszę, że model współpracy zaproponowany przez Powiat Ostrowski zyskał uznanie w oczach przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i stał się przykładem dobrej praktyki między samorządem a inwestorem. Przy tej okazji z radością pragnę poinformować, że realizowana przez nas idea partnerstwa samorządowo-rządowego ze względu na swój nowatorski charakter została uznana za jeden z najbardziej interesujących projektów w kraju. Komisja Konkursowa nominowała nasze rozwiązanie do dwóch najlepszych w Polsce projektów w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2008”. Doceniono przede wszystkim innowacyjne rozwiązania, które mają na celu poprawę jakości, efektywności i dostępności usług w drogownictwie i komunikacji publicznej. Myślę, że to ogromny sukces i Generalnej Dyrekcji i Powiatu Ostrowskiego – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Zdaniem szefa powiatowego samorządu wraz z budową obwodnicy otwierają się przed powiatem ostrowskim inne perspektywy. Nowa droga to nowe rozwiązania i nowe możliwości. To nie tylko wygoda, bezpieczeństwo, łatwa i szybka komunikacja. To przede wszystkim nowe miejsca pracy i postęp, który tak bardzo potrzebny jest miastu. Bez postępu, bez otwarcia na świat, bez lepszych dróg będziemy omijani przez resztę świata.

Włodzimierz Jędrzejak podziękował dyrektorowi GDDKiA za pomoc i zaangażowanie w przygotowaniu tej inwestycji. Wręczył mu także nominację do nagrody „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego, która przyznawana jest za zasługi dla rozwoju naszego regionu. Taką samą nominację otrzymał Przemysław Gonera, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przy okazji uroczystości wykonawca i inwestor zapewnili, że jak najszybciej przystąpią do realizacji drugiego etapu. Obejmie on 2 węzły, 9 przecięć, przejazd rowerowo-pieszy, most na Baryczy, trzy przejścia dla zwierząt. Będzie miał 13,5 kilometra długości, dwie jezdnie - każda po dwa pasy ruchu. Wszystkie przecięcia z drogami poprzecznymi będą bezkolizyjne, gdyż zaprojektowano je w formie wiaduktów. W kilku miejscach zostaną zastosowane ekrany akustyczne. Jeszcze na etapie projektowania uwzględniono w sposób maksymalny oczekiwania mieszkańców związane z drogami dojazdowymi, zjazdami, skomunikowaniem całego obszaru obwodnicy z pozostałymi terenami. Cała obwodnica Ostrowa będzie miała ponad 20 kilometrów. Jest to największa i najdroższa inwestycja realizowana obecnie przez poznańską GDDKA w Wielkopolsce. Szacuje się, że cała obwodnica będzie kosztować około miliarda złotych a jej budowa zakończy się w 2011 roku.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 988