OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Targi biznesu i przedsiębiorczości za nami
31 marca 2014 roku

Targi biznesu i przedsiębiorczości za nami

Ponad 60. firm z terenu Ostrowa Wielkopolskiego i regionu zaprezentowało się na I Regionalnych Targach Biznesu i Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Nie zabrakło warsztatów i szkoleń między innymi z obsługi kas fiskalnych, zarządzania jakością czy e-rozliczeń. To pierwsza tego typu impreza organizowana przez placówkę oświatową w Wielkopolsce.

Pierwsze Targi Biznesu i Przedsiębiorczości odbyły się w dniu 28 marca 2014 roku w ostrowskim Ekonomiku. Swoje oferty przedstawiły między innymi: OCWP, ARiMR, Bank Zachodni WBK, Litex, Lubawa S.A i SM „Lazur”. Wśród instytucji podległych Powiatowi Ostrowskiemu był: Powiatowy Urząd Pracy i Komenda Powiatowa Policji.

zdjecie

zdjecie

- Nasza szkoła jest szkołą zawodową. Jesteśmy dumni, że wielu z przedsiębiorców, którzy są dzisiaj tutaj z nami to nasi absolwenci. Misją naszej szkoły jest nauczenie i przygotowanie przyszłego pracownika, który będzie odpowiadał wymaganiom XXI wieku. Chciałabym podkreślić, że nowoczesna szkoła zawodowa musi bardzo mocno współpracować z przyszłymi pracodawcami po to, aby w ramach praktyk zawodowych nasi uczniowie mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności z realiami lokalnego biznesu. Sądzę, że targi to znakomita okazją, aby promować lokalnych przedsiębiorców, jak również nawiązać nowe kontakty biznesowe – powiedziała dyrektor Beata Matuszczak.

zdjecie

Wśród gości przybyłych na I Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości znaleźli się: Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, byłego Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej Andrzej Arendarski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Aleksander Ziobro, Prezes Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu Aneta Karkosz, Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Południowej Wielkopolski Ryszard Moczyński, Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski Andrzej Jankowski, Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak, Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk. Ponadto nie zabrakło władz samorządowych Powiatu Ostrowskiego i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego między innymi: Prezydenta Jarosława Urbaniaka, Wicestarosty Ostrowskiego Tomasza Ławniczaka, Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Ostrowskiego Aleksandry Kirstein, a także radnych powiatu i miasta. Tagi otworzył Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

- Jeszcze wczoraj było w nas wiele niepokoju i to z kilku powodów. Przede wszystkim czy dotrą wystawcy. Dziś możemy powiedzieć, że jest sukces, bo w sumie jest z nami ponad 60. Sukces jest także po stronie pani dyrektor i jej zespołu, bo są to pierwsze targi w Wielkopolsce zorganizowane przez placówkę oświatową. Cieszę się bardzo, że szkoła doskonale potrafi promować swoją ofertę edukacyjną  – mówił starosta P. Rajski.

Targom towarzyszyły warsztaty z: obsługi kas fiskalnych prowadzone przez przedsiębiorstwo Paxer oraz przedsiębiorstwo DGCS S.A., obsługi pakietu INSERT GT oraz warsztaty small Biznes prowadzone przez nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych. O aktywnych metodach poszukiwania pracy mówili pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Chętni mogli wziąć również udział w szkoleniu z tworzenia ankiet dotyczących badania satysfakcji klienta oraz warsztatów zarządzania jakością prowadzonych przez pracowników przedsiębiorstwa EKK Wagon w Ostrowie Wielkopolskim. Z kolei zagadnienia związane z prawem i obowiązkami pracodawcy i pracownika przedstawili pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy.

zdjecie

Przy pomocy pracownika Urzędu Skarbowego osoby, które jeszcze do tej pory nie rozliczyły się z fikusem mogły złożyć e-deklarację.

- Jestem tegoroczną maturzystką i bardzo chętnie biorę udział w tym wydarzeniu. Dlatego, że jeszcze nie wiem jaki kierunek studiów mam wybrać. Mam nadzieję, że dzięki bezpośredniej rozmowie z przedstawicielami przedsiębiorstw jak i pracownikami urzędów zdecyduję się na konkretną uczelnie, po której z łatwością znajdę pracę w naszym mieście – mówiła uczennica ZSE.

- Sądzę, że każda forma zaprezentowania własnej firmy jest jak najbardziej potrzebna dla przedsiębiorcy. Ostrowskie firmy po raz pierwszy mają okazję przedstawić się w naszym regionie. Jest to znakomity pomysł. Myślę, że jeżeli za rok będą organizowane to nas również na nich nie może zabraknąć – wyjaśnia jeden z wystawców.  

zdjecie

W ramach targów przeprowadzone zostały dwa konkursy dla wszystkich mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i regionu: konkurs fotograficzny „Ekonomik w oczach mieszkańca” i konkurs z zakresu wiedzy z przedsiębiorczości. W konkursie fotograficznym I miejsce zajęła Kinga Bąk, II miejsce Piotr Jamiński, a III miejsce Paulina Karasiewicz. Wyróżnienia otrzymali: Eugeniusz Kowalczyk i Julia Jamińska. W konkursie z zakresu wiedzy z przedsiębiorczości najlepsza okazała się Ewa Nieruchalska, II miejsce zajęła Kinga Strzelińska. Pozostałe osoby uplasowały się na równorzędnych miejscach. Ponadto Firma DGCS zorganizowała konkurs dla przedsiębiorstw „wystawiających” się na Targach, który wygrała firma INFO NET.

Jednym z głównych punktów Targów była debata na temat „Determinanty i kierunki rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego”.

Imprezę uświetniły występy wokalne uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych. Dla zgromadzonych zaśpiewały: Michalina Wojtczak, Marta Ratuszna, Beata Szewczyk i Klaudia Mielcarek. Nie zabrakło też pokazów tańca w wykonaniu Studio Tańca True School. Specjalnie na tą okazję nauczyciele i uczniowie ZSE przygotowali pokaz mody „Biurowy dress Code”.

Organizatorami targów byli: Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie, Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski i Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 949