OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Niepełnosprawni w teatralnych maskach
3 kwietnia 2014 roku

Niepełnosprawni w teatralnych maskach

Tegoroczna edycja odbywającego się od 13 lat Przeglądu Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA oczarowała widzów różnorodnością form i dojrzałością artystyczną aktorów.

W środę, 2 kwietnia 2014r. na scenie OCK wystąpiło 10 grup teatralnych z terenu Wielkopolski. Niepełnosprawni aktorzy przybyli do Ostrowa na zaproszenie swoich przyjaciół z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka zgodnie z przesłaniem, że sztuka jest terapią dla ciała i duszy.

- Dla dzieci niepełnosprawnych zajęcia teatralne są bardzo dobrą metodą terapeutyczną, okazją do nawiązywania kontaktów społecznych, świadomości własnego ciała, wzbogacania słownika dziecka. Teatr uczy wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za wykonywaną pracę, a jednocześnie rozwija wiarę we własne siły – powiedzieli na wstępie prowadzący imprezę nauczyciele ZSS.

Na widowni zasiedli zaproszeni goście: Tomasz Ławniczak, Wicestarosta Ostrowski, Marlena Maląg Wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Andrzej Kornaszewski Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miejskiej, siostra Teresa Dorsz przełożona Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie, Rafał Luciński naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego oraz dyrektorzy szkół specjalnych z Jarocina, Borzęciczek, Pleszewa i Kępna. Spektakle podziwiały również dzieci z ostrowskich przedszkoli i szkół podstawowych a także studenci Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

- Jestem szczęśliwa, że spotykamy się na 13 przeglądzie MASKA. Dziękuję wszystkim zasiadającym na widowni, że jesteście tutaj z nami, bo tak naprawdę ludzie ludziom są potrzebni do szczęścia. Za każdym razem przegląd Maska wywiera na nas niesamowite wrażenie, myślę, że i tym razem tak będzie – powiedziała Beata Serbakowska, dyr. ZSS.

- Albert Einstein powiedział, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Myślę, że bezpośrednie stosunki międzyludzkie kształtujące naszą codzienność są ważniejsze od wiedzy. I temu właśnie służy MASKA. Jest po to, aby w sposób artystyczny wyrazić ten świat, który nas otacza, naszą codzienność, a przede wszystkim kształtować nasze kontakty zwłaszcza w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którzy mają często trudniejszy kontakt z rzeczywistością – Tomasz Ławniczak, Wicestarosta Ostrowski.

Widzowie MASKI 2014 przekonali się, w jak różnorodny sposób osoby niepełnosprawne potrafią zilustrować świat, począwszy od inscenizacji w barwnej, bajkowej scenerii po pantomimy wykorzystujące światło i cień lub efekt ultrafioletu. Twórcy poprzez formy teatralne uczyli moralnych postaw i mądrości życiowej, opowiadali o bolączkach współczesnego świata, odwiecznych prawach natury oraz przywoływali historyczne i biblijne sceny. Ta wielość form i treści zauroczyła publiczność oraz jury przeglądu.

- Podziwiam różnorodność zaprezentowanych form i środków, głęboką ekspresję i czystość przekazu. Zdaję sobie sprawę, że w przygotowanie do dzisiejszego przeglądu włożyliście wiele wysiłku, kreatywności a przede wszystkim miłości, jaką żywicie do teatru. To wielki wkład w ostrowską kulturę, że ten przegląd istnieje. Od wielu lat cenię MASKĘ za wysoki poziom artystyczny, za wspaniałą rodzinną atmosferę i myślę, że jest czymś niezwykłym na kulturalnej mapie Polski – powiedziała przewodnicząca Jury dr Anita Stefańska, arteterapeuta, adiunkt na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, która oceniała występy wraz z Teresą Burkietowicz organizatorem i jurorem wielu konkursów teatralnych m.in. Ostrowskiego Festiwalu Teatrów Niezależnych oraz Pauliną Dobrzyńską, instruktorem MDK w Ostrowie Wielkopolskim.

I miejsce zdobył Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie reprezentowany przez grupę „Pinokio”, który składa się z uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Aktorzy uczą się, jak bez użycia słów, poprzez mimikę, ruch, gesty uzewnętrzniać swoje uczucia. Główną ideą zespołu teatralnego Pinokio jest przedstawienie blasków i doskonałości codziennego życia, ale również jego cieni i braków. Pod fachowym okiem pani Renaty Baszyńskiej – Majchrzak młodzi aktorzy na MASKĘ 2014 przygotowali teatr cieni w spektaklu zatytułowanym „Historia miłosna”. Spektakl urzekł jury czystością formy, pomysłowością, ale też innowacyjnością. - Powstał piękny obraz z wielką narracją nawiązującą do współczesnych problemów z głównym przesłaniem o pokój, wolność i prawo do szczęścia - Anita Stefańska.

* historia_milosna__2_.jpg

II miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca, Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem reprezentowany przez grupę teatralną „Bez Kurtyny”.Zespół funkcjonuje od 2000 roku, uczniowie rozwijają tu swoje umiejętności i zainteresowania pracując metodą choreoterapii, dramy, pantomimy. Młodzi aktorzy wystąpili w sztuce Brzemię miłości. - Jest to przykład jak teatr może w najczystszej formie pokazać wielkość naszych moralnych dylematów. Siła tego teatru jest wielka, to jest teatr, który mieści się w kieszeni. Z tym przedstawieniem można wyjść do widza gdziekolwiek, nie koniecznie na scenę - Anita Stefańska.

* brzemie_milosci__1_.jpg

III miejsce wywalczył Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu reprezentowany przez grupę teatralno–muzyczną „Swoboda”, która w swojej pracy łączy zamiłowanie do aktorstwa, śpiewu, tańca i gry na instrumentach. Zespół cechuje ogromne zaangażowanie, radość tworzenia i prezentowania swoich umiejętności aktorskich. W ubiegłym roku na przeglądzie MASKA grupa za spektakl Talenty mieszkają w piórniku zdobyła drugie miejsce. Grupa kierowana przez panią Jolantę Masłyk zainspirowana filmem o Piotrusiu Panie na tegoroczny przegląd przygotowała małą formę muzyczno–teatralną zatytułowaną „Przygoda na zielonej wyspie”. Dzieło zostało docenione za całokształt przygotowania i profesjonalizm pracy, który przeniósł widza w prawdziwie bajkowy świat.

* przygoda__8_.jpg

Wyróżnienie za interpretację tekstu przyznano grupie Pinokio, działającej przy Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Ostrowie Wielkopolskim. Panie Dorota Skowrońska i Magdalena Wagner od lat przygotowują wraz ze swoimi podopiecznymi piękne, barwne przedstawienia, na przeglądzie MASKA 2014 zaprezentowano barwną pantomimę zatytułowaną „Jarzębinka”.

* jarzebinka__5_.jpg

Wyróżnienie za czystość formy scenicznej i jasny przekaz spektaklu otrzymali gospodarze przeglądu, a konkretnie grupa teatralna „Kajtuś Czarodziej” działająca od 13 lat w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Podopieczni pań Anny Fiałkowskiej, Moniki Harlak i Małgorzaty Gabryś odnieśli wiele sukcesów na MASCE, m.in. w 2012r. I miejsce za spektakl „Mam, znalazłem”. W tym roku młodzi aktorzy wcielili się w postacie pracowitych zwierząt i owadów w przedstawieniu pod tytułem „Mrówka i pasikonik”.

* mrowka_i_pasikonik__8_.jpg

Wyróżnienie za wyjątkową scenografię zdobyło koło teatralne „Tacy Sami” działające w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie. „Jestem, pomimo wszystko” to tytuł pantomimy przygotowanej pod okiem Pań Natalii Sikorskiej i Żanety Piętki – Remblewskiej, w której wykorzystano efekt ultrafioletu. Na ostrowskim przeglądzie jarocińskie koło wystąpiło już po raz dziewiąty.

- Nasze przedstawienie nawiązuje do dziejów ludzkości od momentu stworzenia świata, czyli biblijnej Księgi Rodzaju, po najważniejsze wydarzenia historyczne w Polsce i na świecie z uwzględnieniem bitwy pod Grunwaldem, II wojny światowej i holokaustu, współczesnego terroryzmu. Łącznikiem całości jest Jezus Chrystus, który jest obecny w naszym życiu pomimo wszystko – wyjaśnia Żaneta Piętka – Remblewska.

* jestem_pomomo_wszystko__1_.jpg

Wyróżnienie za sztukę innowacyjnego postrzegania teatru odebrała grupa „Kameleon” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Księdza Jana Twardowskiego w Konarzewie. Zdecydowanie najmocniejszą stroną grupy jest taniec, zarówno współczesny, jak i hip – hop. Właśnie poprzez taniec członkowie Kameleona realizują swoje pasje, wyrażają swoje emocje, pragnienia i uczucia. Ich przedstawienia są bardzo często inicjowane autorskimi układami choreograficznymi i własnymi pomysłami instruktorek Anety Szymanowskiej i Leny Kazubek. Grupa Kameleon tym razem w Ostrowie zaprezentowała taniec współczesny w przedstawieniu pod tytułem Odkryj siebie.

 

Wyróżnienie za kulturę muzyczną otrzymał Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy z Ostrzeszowa, który od wielu lat reprezentuje Koło Żywego Słowa, kierowane przez panie Teresę Wieczorek oraz Alinę Michalak. Przez lata swojej działalności zespół miał wielokrotnie przyjemność uświetnić swoimi występami szkolne imprezy oraz przeglądy teatralne, w tym również MASKĘ. Na tegoroczny przegląd grupa przygotowała adaptację sceniczną wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Piegi”, a przedstawienie zatytułowano „Piegi, czyli historia pewnej nietolerancji”.

* piegi__3_.jpg

Wyróżnienie za rytmiczne opracowanie spektaklu „Jackson’s five i……” zaprezentowanego przez grupę „Kółeczko” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie. Młodzież pod kierunkiem pani Elżbiety Majchrzak przygotowała musical, który w żartobliwy, metaforyczny sposób opowiada o przełamywaniu własnych lęków i ograniczeń. Wśród artystów znaleźli się miłośnicy Michaela Jacksona.

* jackson_s__2_.jpg

Wyróżnienie za realizację funkcji terapeutycznej w teatrze przyznano uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Borzęciczkach. Grupa składająca się z uczniów klasy I pod kierunkiem pań Ilony Styburskiej i Małgorzaty Michalak zaprezentowała sztukę zatytułowaną Czerwony Kapturek – obrazek współczesny. Tym razem Czerwony Kapturek to dziewczyna ze współczesnej rodziny, której członkowie w swojej codzienności nie znajdują czasu dla chorej babci, aż do momentu, gdy staruszka trafia do szpitala.

- W naszym ośrodku każdego roku od 21 lat organizowany jest Przegląd Małych Form Teatralnych w Borzęciczkach i w tym roku wygrała moja klasa. Tradycyjnie zwycięzca tego przeglądu przyjeżdża do Ostrowa na MASKĘ. Muszę przyznać, że występ jest dla moich uczniów wielką przyjemnością, dużą przygodą, ale również dużym stresem, bo chcą wypaść jak najlepiej. Największe wrażenie zrobiła na nich duża scena i ogromna widownia, do czego nie są przyzwyczajeni – zdradziła przed występem Ilona Styburska z SOSW w Borzęciczkach.

* czerwony_kapturek__3_.jpg

Nagrodę specjalną za grę aktorską otrzymała Sabina Robakowska z SOSW w Borzęciczkach, grająca rolę matki w przedstawieniu o Czerwonym Kapturku.

* dsc_0237.jpg

Specjalne podziękowania skierowano również do Justyny Sipiak z ZSS za pokazy pracy terapeutyczno-artystycznej, które wypełniły widzom czas w antraktach. Przerwy między spektaklami tańcem i śpiewem umilali uczniowie SP Nr 7.

* zss__1_.jpg

Wszyscy laureaci MASKI 2014 zostali zaproszeni Przez przewodniczącą jury do zaprezentowania się na wielkiej sali teatralnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu podczas międzynarodowej konferencji naukowej, dotyczącej „Mostów Sztuki” w maju 2014r.

Odwiedzin: 734