OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat liderem zarządzania
20 czerwca 2008 roku

Powiat liderem zarządzania

Powiat ostrowski zdobył prestiżowy tytuł Samorządowy Lider Zarządzania 2008 za nowatorskie rozwiązania wdrożone przy realizacji inwestycji „budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego – partnerstwo samorządowo-rządowe”. Na konkurs napłynęło 46 projektów. W kategorii „transport” nasz samorząd był bezkonkurencyjny i został oceniony jako najlepszy w Polsce – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Projekt realizowany jest przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. Głównym celem konkursu jest poprawa jakości usług świadczonych obywatelom przez administrację samorządową i podległe jej podmioty w zakresie transportu, gospodarki komunalnej oraz komunalnej gospodarki mieszkaniowej.

Do konkursu „samorządowy Lider Zarządzania 2008” zgłoszono 46 praktyk. Komisja konkursowa spośród rekomendowanych przez ekspertów projektów do drugiej finałowej tury zakwalifikowała ostatecznie 17 aplikacji.

Ocenie poddano innowacyjność, efektywność, skuteczność i powtarzalność projektu. Wszystkie finałowe prace były bardzo interesujące i na wysokim poziomie. Komisja konkursowa miała zatem trudne zadanie. Ostatecznie wybraliśmy najbardziej nowatorskie rozwiązania, które są wyjątkowe w skali kraju – wyjaśnia Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Powiat ostrowski został doceniony za pilotażowy projekt partnerstwa samorządowo-rządowego przy realizacji budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.

Współpraca między samorządami a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad jest spotykana w wielu miejscach w kraju. To co zasługuje na szczególną uwagę w odniesieniu do powiatu ostrowskiego to fakt, że współpraca ta znalazła swoje ramy instytucjonalne poprzez podpisanie formalnego porozumienia między stroną samorządową a strona rządową. Na mocy tego porozumienia samorząd przejął do wykonania te zadania, które dzięki bliższemu kontaktowi ze społeczeństwem może wykonać w sposób szybszy, efektywniejszy i przy uniknięciu większych konfliktów. O sukcesie tego projektu najlepiej świadczy fakt, że stosunkowo niewielkim nakładem kosztów – około 300. 000 zł - nastąpiło przyspieszenie budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego o co najmniej 5 lat – podkreśla Grzegorz Muchalski, ekspert komisji konkursowej.

Przypomnijmy. Na mocy porozumienia powiat ostrowski zobowiązał się do wyceny gruntów pod inwestycję, przygotowania materiałów geodezyjnych, zawarcia aktów notarialnych oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych.

W całym projekcie najtrudniejsze było określenie zakresu działań jakie podejmie powiat. Z jednej strony musieliśmy liczyć się z naszym skromnym budżetem, z drugiej zaś chcieliśmy, aby to wsparcie było znaczące i realne. Najważniejszym elementem było przeprowadzenie konsultacji społecznych, dzięki czemu udało się tak naprawdę uniknąć jakichkolwiek konfliktów społecznych - mówi Piotr Śniegowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Wydawałoby się, że w zakresie transportu powiaty nie mają zbyt dużego pola do popisu. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Rozwiązania zaproponowane przez powiat ostrowski pokazują, że samorząd powiatowy może być bardzo skuteczny w tej dziedzinie. Ten projekt zasługuje na ogromna uwagę. Okazuje się, że kreatywny powiat był w stanie doprowadzić do przyspieszenia budowy obwodnicy o 5 lat. To więcej niż cud – uważa Andrzej Porawski.

To partnerstwo rodziło się w bólach. Pamiętam dokładnie wszystkie moje wizyty w Warszawie kiedy to usiłowałem przekonać Generalną Dyrekcję do przyjęcia tego rozwiązania. W końcu centrala uwierzyła, że samorząd może być ważnym i potrzebnym partnerem przy realizacji tak potężnej inwestycji. Jestem szczególnie usatysfakcjonowany widząc, że nasze rozwiązanie pokazuje się dzisiaj w kraju jako przykład modelowych rozwiązań, które powinny wdrożyć także inne samorządy. O ten sukces musieliśmy walczyć długo i czasami mozolnie, ale efekt jest znakomity. I tylko to jest ważne. Przy okazji chciałbym podziękować wszystkim moim pracownikom, którzy pracowali w roboczym zespole powołanym do realizacji tego projektu. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu ten sukces był możliwy – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak

Obecny na uroczystości w Senacie ambasador Królestwa Norwegii (Norwegia jest partnerem projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych w latach 2007 – 2011 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego) podkreślił, że finałowe prezentacje będą z pewnością inspiracją dla innych samorządów.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 769