OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczniowie na międzynarodowych praktykach
7 lipca 2008 roku

Uczniowie na międzynarodowych praktykach

Powiat Ostrowski otrzymał kolejną już dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu „Nowoczesne technologie w mechatronice”. Projekt realizowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci, a jego wartość wynosi ponad 86 tysięcy zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się 2 czerwca, a zakończy 30 stycznia 2009 roku. W jego ramach 30 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim skorzysta z możliwości odbycia praktyk zawodowych w niemieckim Suhl. Młodzież została podzielona na 2 grupy. Pobyt pierwszej właśnie trwa, natomiast kolejna grupa wyjedzie do Suhl we wrześniu tego roku. Każdy ze staży trwa 3 tygodnie.

Wspólnie z dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych oraz naczelnikiem Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju odwiedziliśmy naszą młodzież. Muszę stwierdzić, że jestem dumny z uczniów tej szkoły. Usłyszałem pod ich adresem z ust niemieckich opiekunów i nauczycieli wiele pochlebnych ocen – że są kreatywni, bardzo zdolni, szybko i chętnie się uczą, nie sprawiają żadnych kłopotów wychowawczych. Naprawdę bardzo przyjemnie było usłyszeć tak pozytywne opinie – mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Podczas stażu polscy uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w nowoczesnych, wyposażonych w najlepszy sprzęt pracowniach mechatroniki.

Mechatronik to zawód z przyszłością. Łączy on kilka specjalności z dziedziny mechaniki, elektrotechniki i elektroniki. Dlatego cieszymy się, że nasi uczniowie mogą uczyć się tego zawodu nie tylko w rodzimej szkole, ale także odbywać praktyki zagraniczne. Na pewno wzbogaca to ofertę kształcenia zawodowego oraz rozwija naukę języków obcych – wyjaśnia Jacek Szydłowski, naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju.

Powiat ostrowski zrealizował kilkanaście projektów w ramach programów oświatowych UE - Leonardo da Vinci i Comenius. Dzięki temu już kilkuset uczniów oraz kilkudziesięciu nauczycieli z powiatowych szkół uczestniczyło w międzynarodowych wymianach i stażach zawodowych. Do tej pory samorząd powiatowy pozyskał na ten cel ponad 600 000 zł. Warto podkreślić, że projekty te są w stu procentach finansowane z funduszy unijnych. Natomiast wartość projektów tegorocznych wynosi ponad 100 000 zł.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 698