OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Koniec kadencji Dr Andrzeja Krzaka
11 lipca 2008 roku

Koniec kadencji Dr Andrzeja Krzaka

Zastępca dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, dr Andrzej Krzak – po upływie 6-letniej kadencji - zakończył pracę na tym stanowisku. Na jego miejsce został powołany dr Michał Bargiel. Odchodzę ze stanowiska zastępcy dyrektora, ale nadal będę z pełnym zaangażowaniem pracował na rzecz szpitala – podkreśla odchodzący dyrektor.

Uroczyste pożegnanie dyrektora Andrzeja Krzaka odbyło się w środę, 9 lipca. Uczestniczyli w nim między innymi starosta Włodzimierz Jędrzejak, dyrektor Tomasz Gostomczyk, ordynatorzy, przełożona pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowe oraz kadra kierownicza szpitala.

Kadencja dyrektora Andrzeja Krzaka rozpoczęła się w 2002 roku. Był to trudny czas dla szpitala, pełen napięcia i medialnego szumu. Dyrektor rozpoczął wówczas trudną pracę poprawy wizerunku naszej placówki na zewnątrz i uzdrowienia relacji międzyludzkich wewnątrz zakładu. Rok później Zarząd Powiatu mnie powierzył funkcję dyrektora ZZOZu. Chcę wyraźnie podkreślić, że podjąłem się tego zadania, ponieważ wiedziałem, że będę mógł liczyć na pomoc, ogromne doświadczenie i wiedzę doktora Krzaka. I nie pomyliłem się. Przez te pięć lat zawsze umieliśmy dojść do porozumienia i podjąć takie decyzje, które były najlepsze dla naszego szpitala oraz naszych pacjentów. Serdecznie za tą konstruktywną i dobrą współpracę dziękuję. Sądzę, że dziś widoczne są skutki wytrwałej i ciężkiej pracy zarówno dyrekcji, pracowników szpitala jak i starosty oraz powiatowych samorządowców. Nasz szpital zdecydowanie poprawił swój wizerunek, jest coraz lepiej odbierany przez pacjentów i ma dobre notowania w rankingach ogólnopolskich – podkreślił w swoim wystąpieniu dyrektor Tomasz Gostomczyk.

Doktor Andrzej Krzak jako zastępca dyrektora do spraw medycznych podczas swojej kadencji przeprowadził wiele cennych inicjatyw. Do najważniejszych zalicza poprawienie jakości usług medycznych.

Po latach mozolnej pracy całego zespołu, uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością w zakresie hospitalizacji i specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego. Po roku funkcjonowania systemu audyt nadzoru wypadł bardzo dobrze. O jakości świadczy również fakt, że wszystkie oddziały szpitalne mają akredytację do specjalizacji, z wyjątkiem jednego, który jest w trakcie tego procesu. To efekt bardzo dobrej współpracy z konsultantami wojewódzkimi. Zapobieganie i zwalczanie zakażeń szpitalnych stanowi istotny element poprawy jakości, a zakażenia szpitalne to obecnie najważniejszy problem zdrowia publicznego na całym świecie. Powołaliśmy specjalny zespół, który zajmuje się tymi zagadnieniami. Zespół działa bardzo aktywnie, bierze udział w konferencjach naukowych, przedstawia własne opracowania. Opracowaliśmy mapę mikrobiologiczną i politykę antybiotykowa szpitala oraz wprowadziliśmy antybiotykową profilaktykę okołooperacyjną. W rankingach szpitali przez ostatnie dwa lata otrzymujemy sto procent wartości punktowej za jakość świadczonych usług. To z pewnością powód do satysfakcji – mówi doktor Andrzej Krzak.

Doktor Krzak podkreślił również, że w sposób ciągły badany jest poziom zadowolenia pacjentów, właściwie prowadzona jest dokumentacja medyczna z zapewnieniem ochrony danych zawartych w dokumentach. Aktualnie wprowadzana jest polityka bezpieczeństwa informacji.

Jesteśmy wdzięczni doktorowi Andrzejowi Krzakowi za wsparcie i pomoc w realizacji wielu naszych inicjatyw. Dziś służba zdrowia w Polsce boryka się z trudnymi problemami. Kadra zarządzająca musi sprostać ogromnym wyzwaniom, aby zapewnić pacjentom jak najlepsze warunki leczenia, a lekarzom i pielęgniarkom godne warunki pracy. Bardzo dobrze rozumiemy to my Samorządowcy, bowiem z bliska i codziennie widzimy wszystkie trudności z jakimi muszą poradzić sobie jednostki służby zdrowia. Odczuwamy jednocześnie ogrom odpowiedzialności wobec naszych mieszkańców, którym staramy się zapewnić jak najlepszą jakość świadczonych usług medycznych. Profesjonalizm doktora Krzaka, jego zaangażowanie w pracę oraz rozwiązywanie bieżących problemów szpitala na pewno pozytywnie wpłynęło na rozwój naszej strategicznej, powiatowej placówki. Mam nadzieję, że jeszcze przez wiele lat ten znakomity fachowiec będzie mógł wykorzystywać swą wiedzę i zawodowe doświadczenie dla dobra ostrowskiego szpitala – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Z dniem 15 lipca funkcję zastępcy dyrektora do spraw medycznych zacznie pełnić dr Michał Bargiel, ordynator oddziału psychiatrycznego, radny miejski. Jego kandydaturę przedstawił dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Nowy wicedyrektor stwierdził, że traktuje to stanowisko jako swoisty kredyt zaufania, zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej służyć szpitalowi i nie zawieść pokładanych w nim nadziei.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 2421