OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie...
25 sierpnia 2014 roku

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ostrowskim

Numer projektu: RPWP.03.02.02-30-003/10

Źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2007-2013 

Całkowita wartość projektu: 6.142.607,07 PLN

Wartość dofinansowania:     4.985.389,46 PLN

Czas trwania projektu: 08.01.2008 – 15.05.2011  

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja następujących obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Ostrowskim, w Ostrowie Wielkopolskim: Zespół Szkół Muzycznych, Aleja Słowackiego 1c, sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Usługowych, ul. Wolności 12, Zespół Szkół Technicznych z basenem krytym, ul. Poznańska 43, Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU, ul. Kantaka 6.

Zakres projektu objął wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na wprowadzeniu usprawnień dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło oraz zwiększenia sprawności układu zasilania ciepła. Wykonane zostały następujące prace termomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych wszystkich obiektów, ścian podziemia, stropodachów, stropów nad piwnicą, wymiana drzwi i okien, modernizacja układów c.w.u. oraz instalacji c.o.

W wyniku realizacji projektu znacząco zmniejszy się emisja szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, poprawie ulegnie środowisko naturalne,  zwiększy się efektywność energetyczna oraz nastąpi redukcja kosztów ogrzewania.

Dodał(a): Jerzy Bartuzi
Odwiedzin: 202