strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie...
25 sierpnia 2014 roku

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ostrowskim

Numer projektu: RPWP.03.02.02-30-003/10

Źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2007-2013 

Całkowita wartość projektu: 6.142.607,07 PLN

Wartość dofinansowania:     4.985.389,46 PLN

Czas trwania projektu: 08.01.2008 – 15.05.2011  

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja następujących obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Ostrowskim, w Ostrowie Wielkopolskim: Zespół Szkół Muzycznych, Aleja Słowackiego 1c, sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Usługowych, ul. Wolności 12, Zespół Szkół Technicznych z basenem krytym, ul. Poznańska 43, Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU, ul. Kantaka 6.

Zakres projektu objął wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na wprowadzeniu usprawnień dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło oraz zwiększenia sprawności układu zasilania ciepła. Wykonane zostały następujące prace termomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych wszystkich obiektów, ścian podziemia, stropodachów, stropów nad piwnicą, wymiana drzwi i okien, modernizacja układów c.w.u. oraz instalacji c.o.

W wyniku realizacji projektu znacząco zmniejszy się emisja szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, poprawie ulegnie środowisko naturalne,  zwiększy się efektywność energetyczna oraz nastąpi redukcja kosztów ogrzewania.

Dodał(a): Jerzy Bartuzi
Odwiedzin: 150