strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego
25 sierpnia 2014 roku

Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego

Numer projektu: RPWP.03.02.02-30-031/10

Źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 3.763.499,52 PLN

Wartość dofinansowania: 1.934.685,38 PLN

Czas trwania projektu: 10.06.2010 – 15.07.2012 

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja następujących budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego, w Ostrowie Wielkopolskim: I Liceum Ogólnokształcące, ul. Gimnazjalna 9, Warsztatów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU, ul. Wolności 10, Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych, ul. Wolności 23.

Zakres projektu objął wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na wprowadzeniu usprawnień dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło oraz zwiększenia sprawności układu zasilania ciepła. Wykonane zostały następujące prace termomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych wszystkich obiektów, ścian podziemia, stropodachów, stropów nad piwnicą, wymiana drzwi i okien, modernizacja układów c.w.u. oraz instalacji c.o.   

W wyniku realizacji projektu znacząco zmniejszy się emisja szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, poprawie ulegnie środowisko naturalne,  zwiększy się efektywność energetyczna oraz nastąpi redukcja kosztów ogrzewania.

Dodał(a): Jerzy Bartuzi
Odwiedzin: 126