strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Opracowanie dokumentacji umożliwiającej przygotowanie uzbrojenia...
25 sierpnia 2014 roku

Opracowanie dokumentacji umożliwiającej przygotowanie uzbrojenia strategicznego trenu inwestycyjnego na terenie Powiatu Ostrowskiego

Numer projektu: RPWP.07.01.02-30-002/14

Źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2007-2013 

Całkowita wartość projektu: 931.700,00 PLN

Wartość dofinansowania:     698.775,00 PLN

Czas trwania projektu: 01.07.2014 – 30.06.2015  

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest pozyskanie pełnej dokumentacji umożliwiającej przygotowanie terenu pod inwestycje. Produktem projektu będzie Liczba przygotowanych dokumentów (1 szt.) w 2015 roku. W skład jednej sztuki kompletu dokumentacji wchodzić będą następujące dokumenty: koncepcja inwestycji, mapy do celów projektowych oraz badania geotechniczne, ekspertyzy rozprzestrzeniania się hałasu, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne, projekty sieci wodociągowej, gazowej, GPZ, sieci rozdzielczej elektrycznej, sieci teletechnicznej i teleinformacyjnej, mostu i dróg oraz oświetlenia dróg dojazdowych, studium wykonalności dotyczące planowanej inwestycji strategicznej. Rezultatem projektu będzie Liczba uzyskanych pozwoleń i decyzji w 2016 roku. Będzie to jedna sztuka kompletu pozwoleń i decyzji, których konieczność uzyskania będzie wynikać bezpośrednio z uwarunkowań prawnych umożliwiających realizację inwestycji.

Dofinansowanie do dokumentacji umożliwi realnie myśleć o inwestycji mającej na celu uzbrojenie 100ha terenów pod inwestycje, który znajduje się w zachodniej części miejscowości Przygodzice, w Gminie Przygodzice, w Powiecie Ostrowskim. W chwili obecnej na terenie aglomeracji kalisko-ostrowskiej oraz Południowej Wielkopolski nie ma takiego terenu. Inwestycja w infrastrukturę może umożliwić pozyskanie nowych inwestorów chętnych postawić swoje zakłady pracy a tym samym przyczynić się do spadku bezrobocia na omawianym terenie. Planowany teren inwestycyjny umożliwi rozpoczęcie działalności usługowej i produkcyjnej nowym podmiotom gospodarczym. Planowana inwestycja skierowana jest do każdego potencjalnego inwestora bez ograniczeń z zachowaniem zasad konkurencyjności.

Dodał(a): Jerzy Bartuzi
Odwiedzin: 2311