OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Malarski wernisaż
9 października 2014 roku

Malarski wernisaż

Serdecznie zapraszamy na malarski wernisaż Mariana Waldemara Kuczmy, który odbędzie się w piątek 10 października 2014 roku, o godzinie 19.30 w Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Królowej Jadwigi 10.

* kuczma_waldemar

Marian Waldemar Kuczma, rocznik 1967. Absolwent Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w PWSSP we Wrocławiu, obecnie ASP (dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Józefa Hałasa i u prof. Mieczysława Zdanowicza w 1993), a obecnie pedagog macierzystej uczelni, prowadzi pracownię dyplomującą z malarstwa. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnikiem licznych wystaw zbiorowych, a także laureatem wielu nagród i wyróżnień m.in: Grand Prix na 4. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych Promocje`93, Galeria Sztuki, Legnica1994; nagroda Zarządu Okręgu Polskich Artystów Plastyków i wyróżnienie w Krajowym Konkursie Malarstwa Młodych im. E. Gepperta, Wrocław, 1996; Nagroda XVII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin, 1998; Stypendium Artystyczne Margarete Kappler Künstlerhaus - Altes Rathaus, Obermusbach, Niemcy, 2000; I Nagroda XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin, 2004; Nagroda ZPAP Dolnośląskie Wystawy Sztuki Malarstwo 2004,Wrocław, 2004; Grand Prix - Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Międzynarodowym Triennale Malarstwa Srebrny Czworokąt Przemyśl, 2009; Stypendium Artystyczne Petera Keneza, San Francisco, USA, 2009; Nagroda Związku Artystów Plastyków za najlepsza wystawę 2010 roku, Wrocław, 2011.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 277