OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Na nowe wydarzenie artystyczne w G33
6 listopada 2014 roku

Na nowe wydarzenie artystyczne w G33

Już  w najbliższy piątek 7 Listopada 2014r. w Galerii 33, przy ul. Wiosny Ludów 17, w Ostrowie Wielkopolskim nastąpi otwarcie kolejnych wystaw artystycznych. Po raz pierwszy będzie można zobaczyć coś zupełnie nowego.

* 10250050_544051819074940_5918042147103039192_n_700x280

Kolekcjonerka guzików - BOGNA PŁÓKARZ, rodem z Odolanowa zaprezentuje magiczne guziki, kryjące w sobie historie ludzkich losów, opowieści, które artystka spróbuje odtworzyć, by nadać im właściwe kształty i sens. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z Pedagogiki Sztuki w Instytucie Pedagogiczno- Artystycznym w Kaliszu. Na co dzień, nauczyciel dyplomowany, uprawia rysunek i malarstwo, collage, formy przestrzenne i projektuje scenografie. Laureatka wielu prestiżowych nagród  - Uhonorowana Statuetką Starosty Ostrowskiego, Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Laurem Kultury. Laureat nagrody Grand Prix, „Prague Quadriennal of Theatre Design and Architecture”, Centrum Scenografii Polskiej, Katowice.

* baner_700x280

Kolejny artysta - MAREK SIENKIEWICZ, Wrocławianin, który wypowiada się poprzez sztukę instalacji, rzeźby, performance, rysunku, obiektu i innych mediów. Jest ałożycielem Auto Galerii. Prowadzi pracownię rzeźby. Doktorant w ASP Wrocław, Dyplomant pracowni prof. Jana Berdyszaka w PWSSP Poznań (kierunek Rzeźba). Wieloletnia współpraca w pracowni rzeźby prof. Christosa Mandziosa oraz w pracowni rzeźby prof. Leona Podsiadłego. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in: „Toruńsko-Fajumska”Galeria Antoniego Rząsy -Zakopane, „Areopagity”- Galeria Miejska, Wrocław,  „Miłość czeka na miejscu”, „Rozdroża rzeźby”-Centrum Sztuki Współczesnej - Warszawa, „Miejsca,nie miejsca” -Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, „Prague Quadriennal of Theatre Design and Architecture” Praga, Czechy i „Festival Polonais”, Rouen, Francja oraz „Sztuka III RP re-prezentacja faktów artystycznych Triennale Młodych”CRP Orońsko. Laureat nagrody Grand Prix, „Prague Quadriennal of Theatre Design and Architecture”, Centrum Scenografii Polskiej, Katowice.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 277