OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Stypendystka Ministra
8 grudnia 2014 roku

Stypendystka Ministra

Paulina Dudzińska-tegoroczna absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego Ostrowie Wielkopolskim, uczennica klasy 3b biologiczno-chemicznej uzyskała stypendium ministra oświaty za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014.

Paulina jedną z nich i jest jedyną uczennicą z Ostrowa Wielkopolskiego, której w tej edycji przyznano ww. stypendium. W rekomendacji do stypendium Pauliny znalazły się takie osiągnięcia jak: ukończenie szkoły ze średnią 5,0, znalezienie się w finale XLIII Olimpiady Biologicznej oraz zajęcie I miejsca za Najlepszą Pracę Badawczą Zawodów Okręgowych XLII Olimpiady Biologicznej.

zdjecie

Pasją Pauliny zawsze była biologia, a dzięki uzyskanemu tytułowi finalistki olimpiady biologicznej została zwolniona z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie rozszerzonym. Na jej świadectwie maturalnym widnieje wynik 100%, który okazał się przepustką na wymarzoną medycynę. Obecnie Paulina jest studentką I roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i jest zachwycona swoją nową szkołą.

- Na medycynie jest sześć osób z olimpiady biologicznej i kilka z chemicznej, więc warto przyłożyć się do nauki w liceum, aby dostać się na medycynę – mówi Paulina.

Do olimpiady Paulina przygotowywała się  pod okiem nauczyciela biologii w III LO dr Jacka Pawłowskiego. Olimpiada Biologiczna cieszy się olbrzymim prestiżem i zainteresowaniem wśród młodzieży, co roku udział w niej bierze około 2,5 tysiąca uczniów z całej Polski. Jednakże do zwodów okręgowych, na podstawie wyników prac badawczych, kwalifikowanych jest zaledwie kilkuset. Podstawowym warunkiem przystąpienia do Olimpiady Biologicznej jest przygotowanie wspomnianej pracy badawczej. Na podstawie wyników testu Komitet Główny Olimpiady dopuszcza do zawodów centralnych około 100 osób, którzy w całym kraju zdobyli najwyższy wynik. Ponadto najlepsze prace przez Komitet Okręgowy typowane są do wyróżnienia i ustnej obrony przed recenzentami Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W XLII Olimpiadzie I wyróżnione miejsce zdobyła właśnie Paulina Dudzińska za pracę pt. „Zróżnicowanie gatunkowe roślin naczyniowych okrajków i oszyjków Nadleśnictwa Antonin”.

Obecnie w III LO kolejna grupa uczniów klas biologicznych przygotowuje się do nowej edycji olimpiady, a trójka z nich zakwalifikowała się do etapu okręgowego.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 280