OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zapłacą za zniszczenia?
10 grudnia 2014 roku

Zapłacą za zniszczenia?

Powolny finał sprawy dewastacji znaków zniszczonych przez wandali przy ścieżce rowerowej na ul. Limanowskiego w Ostrowie. Ujęci przez policję sprawcy proszą teraz w oficjalnym piśmie o rozłożenie na raty kosztów związanych z wymianą urządzeń.

Przypomnijmy, że zaledwie miesiąc po oddaniu do użytku ścieżki rowerowej przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, z soboty 12 lipca na niedzielę 13 lipca 2014 r. nieznani sprawcy uszkodzili 13 znaków. Powyginane i uszkodzone zostały słupki, na których były zamontowane znaki. W wyniku podjętych działań policji udało się ująć dwóch mężczyzn, którzy okazali się sprawcami występku.

zdjecie

Powiatowy Zarząd Dróg wycenił koszt wymiany na ok. 1500 zł. Tymczasem sprawcy napisali do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg pismo w sprawie rozłożenia na raty zobowiązań proponując rozłożenie zobowiązań na raty. Ostateczną decyzję w tej sprawie, zgodnie z prawem podejmie jednak Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu Ostrowskiego.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 191