OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przy wigilijnym stole
11 grudnia 2014 roku

Przy wigilijnym stole

Przy wspólnym wigilijnym stole zasiedli podopieczni i terapeuci Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza”. Na świąteczne spotkanie 10 grudnia 2014r. zaproszono również przedstawicieli miasta i powiatu a także społeczników i przedsiębiorców, którzy wspierają stowarzyszenie na co dzień.

Zgromadzonych gości w świąteczną zadumę wprowadziło przedstawienie teatralne oraz kolędy i świąteczne piosenki w wykonaniu uczestników WTZ Tęcza. Nie zabrakło podziękować za współpracę w mijającym roku oraz serdecznych życzeń bożonarodzeniowych.

- Przeżywane wspólnie dni Bożego Narodzenia są symbolem rodzenia się czegoś nowego, rodzenia się nadziei. Życzę wszystkim, żeby ta rodząca się nadzieja towarzyszyła Państwu nie tylko podczas nadchodzących świąt, ale również w Nowym Roku. Życzę, aby wszystkim, którzy mają nadzieję na spełnienie swoich planów i marzeń, to się udało a sercach na stałe zagościła radość - powiedział w imieniu władz powiatowych Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

zdjecie

- Z okazji tych najpiękniejszych, rodzinnych świąt życzę Wam wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta a na Nowy Rok zdrowia i nadziei, o której tak pięknie mówił Pan Wicestarosta. Radosnego przeżywania każdego dnia i czerpania radości z każdego spotkania z drugim człowiekiem – powiedziała Beata Klimek Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Tradycyjnie przed wigilijną ucztą wszyscy zgromadzeni odmówili modlitwę i podzielili się opłatkiem.

zdjecie

Do WTZ Tęcza uczęszcza 40 osób w wieku powyżej 16 roku życia. Podopieczni na co dzień biorą udział w zajęciach mających charakter rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na spotkaniu wigilijnym rozdawali swoim gościom samodzielnie wykonane anioły.

Romana Ogórkiewicz

Odwiedzin: 282