OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zmarł Zenon Adamczewski
11 grudnia 2014 roku

Zmarł Zenon Adamczewski

Nie żyje Zenon Adamczewski uznany pedagog, nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń polskich leśników, za zasługi dla kraju odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Msza święta żałobna odbędzie się w sobotę 13 grudnia br. o godzinie 11.00 w Sośniach w kościele p.w. Narodzenia NMP.

Urodził się 29 listopada 1923 r. w wielkopolskim Boguniewie.

Absolwent wydziału leśnego w Poznaniu i pedagogiki w Warszawie. Z powiatem ostrowskim związany był od 1961 roku, kiedy to we wrześniu wraz z rodziną osiadł w Mojej Woli. Został nauczycielem i następnie dyrektorem Technikum Leśnego w Mojej Woli (w latach 1967 – 1975). Był uznanym pedagogiem, nauczycielem, wychowawcą wielu pokoleń polskich leśników, którzy to opuszczali technikum i ze zdobytą wiedzą i szli w las – chciałbym tu nawiązać do publikacji wspomnieniowej jaka się ukazała po latach. To właśnie z inicjatywy dyrektora Adamczewskiego wydana została książka pod znamiennym tytułem „Nauka poszła w las”. Ale zamiłowania pisarskie pana Zenona były znacznie szersze; jest autorem książek pt. „Sołtys Boguniewski” i „W Czermnej i okolicy”.

zdjecie

Wpisał się na trwale w krajobraz Sośni (jeszcze Ostrowskich) i naszego powiatu.  Pod jego nadzorem i inicjatywą w 1975 r. wybudowano zalew w Mojej Woli. Nie było wydarzenia społecznego, kombatanckiego w Sośniach i w okolicy, w którym by nie uczestniczył, szczególnie w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną, na których przekazywał  młodym ludziom miłość do ojczyzny i drugiego człowieka. W ramach podziękowania często rozdał uczestnikom książki swojego autorstwa.

Był członkiem Związku Kombatantów. W Sośniach koło założył w 1966 roku i przez 40 lat pełni w nim funkcję prezesa. Za zasługi dla kraju otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W czasach II wojny światowej czynnie brał udział w ruchu oporu w oddziałach Armii Krajowej. Był żołnierzem 5.Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Walczył z okupantem niemieckim, ukraińskimi oddziałami nacjonalistyczno-faszystowskich na pograniczu, we wschodniej Polsce w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach. Po wyzwoleniu niestety długo musiał  ukrywał swą tożsamość.

Pan Zenon Adamczewski swoją postawą człowieka prawego i oddanego drugiemu człowiekowi, zdobył bardzo duży szacunek i uznanie mieszkańców nie tylko Sośni, ale nas wszystkich.

Cześć Jego Pamięci!

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 116