OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Europejski Dzień Prawnika
12 grudnia 2014 roku

Europejski Dzień Prawnika

W dniu 10 grudnia 2014r. w całej Unii Europejskiej po raz pierwszy obchodzono Europejski Dzień Prawnika. Miał on formę jednodniowego projektu edukacyjnego w postaci spotkań radców prawnych i adwokatów z młodzieżą, na których rozmawiano o roli prawników w ochronie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Europejski Dzień Prawnika obchodzony był wspólnie ze Światowym Dniem Praw Człowieka. Jak poinformowała Naczelna Rada Adwokacka akcja została przeprowadzona w ponad 250 szkołach ponadpodstawowych w całej Polsce. W projekcie wzięło udział 123 adwokatów, którzy pojawili się w 88 szkołach, w pozostałych szkołach uczestniczyli w zajęciach radcy prawni. W akcję włączyło się II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ostrowie Wielkopolskim.

 - W naszej szkole z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej zajęcia w klasie humanistycznej 2F prowadzili adwokaci Wojciech Kapciuk i Aleksander Lisiecki. Tematyka lekcji obejmowała przypadki naruszania dóbr osobistych i zagadnienia dotyczące przeciwdziałania narkomanii Poza tym zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom zawodu adwokata oraz istoty tajemnicy adwokackiej z podaniem przykładów, w których ma ona zastosowanie. Prawnicy udzielali również odpowiedzi na zadawane przez młodzież pytania – informuje Donata Konieczna inicjatorka spotkania w II LO.

zdjecie

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 339