OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Wszyscy razem do celu” - podsumowanie
12 grudnia 2014 roku

„Wszyscy razem do celu” - podsumowanie

Dnia 11 grudnia 2014 roku odbyła się konferencja przedstawiająca sytuację osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Ostrowskim oraz podsumowująca projekt pn. „Wszyscy razem do celu”.

Projekt zrealizowany został w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu Starosty Ostrowskiego dokonał Marcin Siudziński Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, który następnie przedstawił sytuację osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Ostrowskim.

- Z danych liczbowych można jednoznacznie stwierdzić, iż ilość wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności z tytułu chorób psychicznych znacznie wzrasta w przeciwieństwie do orzeczeń o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności intelektualnej, gdzie zauważa się znaczny spadek ilości wydawanych orzeczeń – powiedział dyrektor PCPR M. Siudziński.

Kolejnym punktem konferencji było podsumowanie projektu „Wszyscy razem do celu”, którego dokonała Arleta Kalińska Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia i koordynator projektu.

- Projekt konkursowy „Wszyscy razem do celu” był jednym z 56 projektów w skali kraju realizowanych w ramach konkursu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Nadmienić należy, iż z województwa wielkopolskiego tylko cztery podmioty otrzymały dotacje na ten cel, a wśród nich znalazła się nasza placówka – powiedziała Arleta Kalińska Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia.

zdjecie

zdjecie

Opracowany projekt był skierowany do mieszkańców Powiatu Ostrowskiego bez względu na status materialny, stopień upośledzenia, obejmujący zarówno dzieci, dorosłych oraz najbliższą rodzinę osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Możliwość skierowania działań do całej rodziny było bardzo mocnym atutem projektu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że projekt oprócz form terapeutycznych dał i pokazał instrumenty potrzebne do tworzenia własnych, rodzinnych firm usługowych, co jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji braku ofert pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

zdjecie

Chcąc przybliżyć atmosferę zbliżających się Świąt Bożonarodzeniowych uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” wystąpili w jasełkach. Uczestnikom biorącym udział w projekcie i ich rodzicom dyplomy wręczył Przemysław Krysztofiak Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim i Marcin Siudziński Dyrektor PCPR.

Konferencji towarzyszyła wystawa prac i zdjęć powstałych w trakcie trwania projektu.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 199