OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Popularna płatność kartą
15 grudnia 2014 roku

Popularna płatność kartą

Średnio co trzecia osoba załatwiająca formalności związane z rejestracją pojazdów lub odbiorem praw jazdy korzysta z możliwości zapłacenia kartą bezpośrednio przy okienku. Takie rozwiązanie istnieje w Starostowie Powiatowym w Ostrowie od lipca 2014 r. dzięki wdrożeniu systemu Info Car.pl.

W dniu 16 lipca 2014 r. zaledwie w ciągu jednego dnia wdrożony został system pozwalający na płatności elektroniczne.

- Wcześniej opłaty administracyjne z tytułu czynności związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz dopuszczeniem pojazdu do ruchu były dokonywane przez naszych klientów głównie w formie gotówkowej. Klient po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji dokumentów otrzymywał wypełnionych druk polecenia przelewu z numerem konta i szedł do kasy banku znajdującej się na terenie urzędu. Po dokonaniu wpłaty wracał do obsługującego go urzędnika w celu odbioru dokumentów – mówi Karolina Szuleta Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów.

Obecnie klient jest informowany o możliwości dokonania zapłaty gotówką lub kartą płatniczą, a decyzja z której możliwości skorzysta należy do niego. Płatność kartą obciążona jest bowiem opłatą manipulacyjną w wysokości 2 zł, którą to opłatę ponosi klient. Gros osób decyduje się na wybór właśnie tej, bezgotówkowej formy płatności.

zdjecie

- Ta usługa to kolejny krok mający usprawnić obsługę referatów, do których w skali roku trafiają tysiące interesantów. Z myślą o nich zmienione zostały godziny obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów. Umożliwienie rejestracji już od godz. 7.00 rozładowało korki i niemal wyeliminowało kolejki oczekujących – mówi Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Platforma Info-Car.pl daje także możliwości uzyskania szczegółowych aktualnych i rzetelnych informacji o całym procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami zanim jeszcze zainteresowany przyjdzie do urzędu. System wskazuje jakie kroki należy przejść w celu uzyskania prawa jazdy. Począwszy od uzyskania w urzędzie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), możliwość rozwiązania próbnych testów na prawo jazdy, umówienia się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a skończywszy na dokonaniu płatności online za egzamin i dokument prawa jazdy. System info-car.pl daje również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej i sprawdzenia statusu dokumentu.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 158