OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pediatria po remoncie
15 grudnia 2014 roku

Pediatria po remoncie

Oddział Pediatryczny ostrowskiego szpitala w nowej odsłonie. W dniu 15 grudnia 2014 r. oddział oddano do użytku po generalnym remoncie. W nowych, dobrze wyposażonych wnętrzach znajduje się 30 łóżek dla małych pacjentów.

Remont oddziału pediatrycznego realizowany był w II etapach.

- Remont zaczął się w ubiegłym roku, wtedy powstała I część administracyjno-techniczna. W tym roku był to remont generalny tzw. części łóżkowej, gabinetów zabiegowych, zaplecza dla pacjentów i rodziców. Całość została sfinansowana ze środków własnych szpitala, natomiast wyposażenie do pokoi zakupiło Stowarzyszenie Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski – powiedział Dariusz Bierła Dyrektor Ostrowskiego Szpitala.

Pierwszy etap pochłonął ponad 250 tys. zł. Drugi realizowany wraz z przebudową pracowni endoskopii opiewał na kwotę ok. 1,2 mln złotych z czego na modernizację oddziału pediatrycznego wyasygnowano ponad 719 tys. zł.

* dsc_0062_001.jpg

* dsc_0080.jpg

- Dzisiejsza uroczystość to konsekwencja naszej filozofii realizowanej od poprzedniej kadencji, którą rozpoczęła budowa poradni specjalistycznych i nowoczesnej kardiologii. Pojawienie się łącznika pomiędzy szpitalem a kardiologią przyśpieszyło wybór pediatrii do modernizacji. Zadbaliśmy o to, aby oddział został zarówno dobrze wyposażony, przystosowany do specyfiki leczenia, ale także był przyjazny poprzez kolorystykę i detale dekoracyjne. Optycznie nieco się pomniejszył, ale za to wzrósł standard usług pozamedycznych poprzez rozwiązania w pokojach i nowe węzły sanitarne – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski, który podczas oficjalnego oddania do użytku wystąpił także jako prezes Stowarzyszenia ODST przekazując formalnie sprzęt o wartości ponad 90 tys. zł. tj. łóżeczka, łóżka i sprzęt przyłóżkowy. Od 2003 r. ODST przekazało na oddział sprzęt o wartości ponad 300 tys., a pierwszym urządzeniem sfinansowanym z tego źródła był pulsoksymetr.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke i Łukasz Mikołajczyk, Ordynator Pediatrii Jolanta Nowak oraz dyrektor Szpitala Dariusz Bierła.

* dsc_0098.jpg

* dsc_0127.jpg

Jolanta Nowak, Ordynator Pediatrii liczy, że nowe warunki znacznie ułatwią pracę personelowi oraz pobyt pacjentom.

- Na początku te zmiany budziły w nas różnorodne emocje, nie zawsze pozytywne, zwłaszcza jeśli chodzi o rozdzielenie oddziału Dzisiaj myślimy, że da się to połączyć i świetnie będziemy sobie radzili. Tutaj wszystko jest inaczej. Począwszy od układu sal, po rozmieszczenie węzłów sanitarnych. Mamy nowoczesne stanowiska do pielęgnacji niemowląt, system monitorowania, ale przede wszystkim jasne i pogodne wnętrza, dzięki którym pobyt pacjentów powinien być weselszy – powiedział J. Nowak.

* dsc_0047.jpg

Średnio w roku na oddział trafia od 1200-1300 pacjentów w wieku od urodzenia do 18 roku życia. Mali pacjenci trafiają tutaj najczęściej z infekcjami układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, chorzy na posocznicę, zakażeniami o nieustalonym umiejscowieniu narządowym, bólami głowy do diagnostyki, stanami po zasłabnięciach/ omdleniach do diagnostyki, z bólami w klatce piersiowej, kołataniem serca do diagnostyki czy zatruciami. Opiekę nad nimi sprawuje 5 lekarzy, (dwie nowe lekarki w ramach tzw. rezydentury specjalizują się w pediatrii) oraz 15 pielęgniarek.

* dsc_0060.jpg

Aranżacja wnętrz i wystrój na oddziale są autorstwa artysty Piotra Łopatki, który przygotowywał także projekty dla poradni specjalistycznej i oddziału kardiologii.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 993