OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Jacy jesteśmy” po raz ósmy
16 grudnia 2014 roku

„Jacy jesteśmy” po raz ósmy

Kilkadziesiąt prac wykonanych w najróżniejszych technikach i tłum na wernisażu to najkrótsza recenzja wystawy i spotkania pt. ,,Jacy jesteśmy’’ będącej ósmą edycją przedsięwzięcia, które niezmiennie integruje i promuje dorobek ostrowskiego środowiska plastycznego.

W piątek 12 grudnia 2014 r. w Galerii Sztuki Współczesnej w „n klubie - sztuka i edukacja’’ zainaugurowano kolejną wystawę z cyklu „Jacy jesteśmy’’

- Wystawa odbywa się w cyklu biennale i jest prezentacją dorobku środowiska minionych dwóch lat, tego, co osiągnęliśmy, jak się rozwijamy, ale to także pokazaniem wypracowanych kierunków i efektów poszukiwań nowych form współtworzenia krajobrazu kulturowego naszej Małej Ojczyzny – powiedział Cezary Janiszewski dyrektor galerii.

zdjecie

Na wystawie eksponowane są prace 37 twórców reprezentujących szerokie spektrum wyobraźni, warsztatu i uprawianych technik. Są zarówno krajobrazy, postaci i abstrakcje w malarstwie, grafice, fotografii, rysunku i rzeźbie.

- Wielu autorów to postaci rozpoznawalne, ale są też osoby, które dopiero poznamy. Spotkamy prace artystów, którzy obrali wcześniej swoje artystyczne drogi, ale nie brakuje także eksperymentów i powrotów do twórczości. Dziękuję tym, którzy odpowiedzieli pozytywnie swoją obecnością, a tęsknimy za tymi, których prac tutaj jeszcze nie ma – powiedział. C. Janiszewski.

Wystawę można zwiedzać przez dwa miesiące. Tradycyjnie temu przedsięwzięciu towarzyszy ALMANACH Ostrowskiej Plastyki zawierający dwuletnie kalendarium na lata 2015-2016, w którym każdy miesiąc ilustrowany jest pracami wybranych artystów i ich krótką biografią. Wydawnictwo do nabycia w galerii.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 119