OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Literackie konkursy w MDK
16 grudnia 2014 roku

Literackie konkursy w MDK

Dwa konkursy: literacki i plastyczno-literacki rozstrzygnięto w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. W każdym z nich uczestniczyli dzieci i młodzież z Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego.

Konkursy rozstrzygnięto w środę, 10 grudnia, w MDK. Prace w konkursie plastyczno-literackim „Opowiadanie, bajanie...” oceniało jury w składzie: Michał Trusz, Barbara Zabłocka, Maria Szeląg i Teresa Burkietowicz – sekretarz jury. W sumie na MDK-owski konkurs nadesłano 123 prace, autorom których przyznano równorzędne nagrody i wyróżnienia. Nagrody otrzymali: Antonina Jurek, Oliwia Strąk z SP7 oraz podopieczni MDK: Julia Borońska, Patrycja Kryszczak, Julia Kaczmarek, Zuzanna Madej, Julia Szpera. Nagrody Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży „Pędzelek” przyznano: Natalii Pokrywa, Jakubowi Leśniakowi, Bartłomiejowi Gogulskiemu i Oskarowi Grupie.

zdjecie

Tego dnia rozstrzygnięto też konkurs literacki „Opowiadanie, bajanie”, w którym prace uczestników oceniały: Bogna Skrzypczak-Walkowiak, Katarzyna Lisiak, Halina Brylińska-Zapłata i Teresa Burkietowicz. W sumie w literackiej rywalizacji oceniano 55 prac. W kategorii szkół podstawowych Złote Pióro otrzymała Joanna Skoczylas z SP5, Srebrne –Mateusz Luciński z SP5, a Brązowe – Alicja Cieszyńska z SP1 oraz Paweł Andrzejewski z SP w Gostyczynie. W kategorii gimnazjów Złote Pióro przyznano Arkadiuszowi Brudło z Gim. Jana Pawła II, Srebrne – Maria Chenczke z Gim. w Nowych Skalmierzycach oraz Weronice Pałat z Gim. nr 4, a Brązowe: Julia Stachowiak z Gim. nr 4 i Krzysztofowi Zielińskiemu z Gim. Jana Pawła II. W kategorii szkół ponadgimanzjalnych Złote Pióro otrzymała Karolina Binek z IV LO, Srebrne – Nastassia Sak z ZSU, Brązowe – Klarysa Barczak z ZSU. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych nr: 1, 5, 7, 9, 13, Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Gimnazjum Jana Pawła II w Ostrowie, Gimnazjum nr 4 w Ostrowie, Gimnazjum Sióstr Salezjanek, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Usługowych, II Liceum Ogólnokształcącego. Uczestnikom konkursu gratulowała dyrektor MDK Anna Torz.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 367