OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Szefowie komisji wybrani
16 grudnia 2014 roku

Szefowie komisji wybrani

Trzy radne: Marlena Maląg, Katarzyna Spiżak oraz Barbara Szymanowska są już formalnie pełnoprawnymi radnymi powiatowymi i mogą uczestniczyć we wszystkich pracach Rady. Podczas ostatniej sesji w dniu 12 grudnia 2014 r. złożyły ślubowanie. Rada wybrała także przewodniczących roboczych komisji.  

Katarzyna Spiżak oraz Barbara Szymanowska zastąpiły w Radzie Powiatów odpowiednio Jacka Bartczaka wybranego na Burmistrza Raszkowa oraz Krzysztofa Rasiaka, który wygrał wybory na Wójta Przygodzic. Zanim rozpoczęły prace złożyły stosowne ślubowanie. Nie jest to jeszcze pełen skład Rady. Aby Rada mogła pracować w pełnym 29–osobowym składzie ślubowanie musi złożyć dwóch radnych: Kasper Smektała, który zastąpi Annę Torz oraz Dariusz Pryczak, który obejmie mandat radnego po Piotrze Kuroszczyku, wybranym na Wójta Gminy Ostrów.  

zdjecie

Na II Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego radni wybrali także przewodniczących stałych komisji. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Marlena Maląg. Pracami Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu kierować będzie Ewa Mielczarek. Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pokieruje Andrzej Knopiński. Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu została Karolina Dera-Szymańska. Dwie komisje będą mieć tych samych przewodniczących, co w poprzedniej kadencji. Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego przewodniczyć będzie Maria Tomaszewska, a Komisji Zdrowia Tomasz Ziąbka.  

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 694