OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
II Igrzyska Wiedzy i Umiejętności
17 grudnia 2014 roku

II Igrzyska Wiedzy i Umiejętności

123 gimnazjalistów z 14 szkół powiatu ostrowskiego, a także spoza powiatu, przyjęło zaproszenie III Liceum Ogólnokształcącego na II Igrzyska Wiedzy i Umiejętności. Honorowy Patronat nad imprezą objął Starosta Ostrowski Paweł Rajski, który osobiście wręczył nagrody i pogratulował wszystkim laureatom.

Druga edycja Igrzysk odbyła się 5 grudnia 2014 r. Młodzież rywalizowała w 5 różnych konkursach: matematycznym „MatLoGim”, na który zgłosiło się najwięcej gimnazjalistów, bo aż 69, językowym o tytuł „Lingwisty Powiatu Ostrowskiego”, chemicznym na temat życia i działalności Marii Skłodowskiej-Curie, zawodach pływackich o Puchar Dyrektora III Liceum na pływalni „Wodny Raj” oraz Mikołajkowym Turnieju Szachowym. Tego dnia wśród wszystkich uczestników wyłoniono także Omnibusa Roku Szkolnego 2014/2015, czyli ucznia, który zaprezentował największą wiedzę ogólną z różnych dziedzin.

zdjecie

zdjecie

Organizatorzy Igrzysk zadbali o pozyskanie sponsorów, którzy ufundowali atrakcyjne nagrody, m. in. pendrivy, książki językowe, karnety na basen, skórzane piórniki, kubki itp. Sponsorami Igrzysk byli: Rada Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim, Powiat Ostrowski oraz wydawnictwo Macmillan.

- Warto wspomnieć także o oprawie artystycznej oraz poczęstunku, przygotowanych przez nauczycieli i uczniów III Liceum. Dla nauczycieli i opiekunów gimnazjalistów również nie był to czas stracony – gdy młodzież rozwiązywała zadania konkursowe, nauczyciele wzięli udział w prelekcji na temat zagrożeń cywilizacyjnych, związanych m. in. z dopalaczami, cyberprzemocą oraz bezpieczeństwem na drodze. Prelekcję przeprowadził policjant z Wydziału Prewencji Powiatowej Komendy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Krzysztof Kula – informuje Małgorzata Wawrzyniak, nauczycielka języka angielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym, koordynator tegorocznych Igrzysk.

Jak podkreślają organizatorzy Igrzyska Wiedzy i Umiejętności to przede wszystkim test dla gimnazjalistów, którzy mogą w ten sposób sprawdzić swoją wiedzę z różnych dziedzin, ale i praktyczne umiejętności. To także świetna okazja do integracji młodzieży z różnych środowisk, a dla nauczycieli-opiekunów wymiana cennych doświadczeń podczas rozmów z koleżankami i kolegami z innych gimnazjów oraz ze szkoły ponadgimnazjalnej, która była gospodarzem imprezy.

- Wszystkim laureatom gratulujemy sukcesów. Dziękujemy młodzieży ze szkół gimnazjalnych za tak liczne przybycie w gościnne progi III Liceum, nauczycielom za przygotowanie uczniów do poszczególnych konkurencji, a sponsorom za niezbędne wsparcie finansowe. Do zobaczenia na kolejnej edycji Igrzysk za rok! – mówi Maria Tomalak, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 302