OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pomóżmy wywalczyć grant
17 grudnia 2014 roku

Pomóżmy wywalczyć grant

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim zdobyło grant w ramach ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Projekt, który uzyskał dofinansowanie „Nabici w butelkę, czyli jak śmieci wpływają na bioróżnorodność lasów” realizować będą uczennice klasy 2d wraz z opiekunem Aleksandrą Podskarbi i absolwentem II LO Krzysztofem Kolendą.

Od poniedziałku 15 grudnia do 21 grudnia na stronie internetowej: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/glosowanie.html internauci mogą głosować na ich zdaniem najlepszy projekt. Trzy projekty z największą ilością punktów zdobędą dodatkowe nagrody finansowe.

- Głównym celem projektu jest edukacja lokalnej społeczności w zakresie zaśmiecania i degradacji środowiska oraz wykazanie, że sprzątanie i nie pozostawianie po sobie śmieci ma charakter nie tylko estetyczny, ale również przyczynia się do ochrony lokalnej przyrody – wyjaśnia Aleksandra Podskarbi z II LO.

Zespół projektowy uprzątnie śmieci z wybranych podostrowskich lasów, a następnie określi skład gatunkowy oraz ilościowy znalezionych w nich martwych zwierząt – głównie owadów i drobnych ssaków, które pełnią kluczowe role w łańcuchach troficznych.

- Z zebranego podczas akcji materiału przygotowana zostanie wystawa oraz dokumentacja, która posłuży do przeprowadzenia warsztatów z uczniami liceum i gimnazjum na temat zrównoważonego rozwoju i potrzeby dbania o lokalne środowisko. Dzięki projektowi nie tylko uprzątniemy śmieci, ale również zwiększymy świadomość przyrodniczą lokalnego społeczeństwa, dlatego zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu – dodaje A. Podskarbi.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 226