OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Bądź widoczny na drodze
17 grudnia 2014 roku

Bądź widoczny na drodze

„Jak zmniejszyć ilość wypadków na drodze z udziałem niewidocznych pieszych?" - to problem, który sprowokował nauczycieli - członków zespołu projektowego do opracowania zadań, które były realizowane w III LO w ramach projektu edukacyjnego Bądź widoczny na drodze.

W ramach realizowanego projektu wszyscy uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim mieli okazję wziąć udział w prelekcji przygotowanej przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim połączonej z projekcją filmu edukacyjno-profilaktycznego. Głównym celem spotkania była promocja noszenia elementów odblaskowych przez osoby uczestniczące w ruchu drogowym. Uczestnicy projektu zostali uświadomieni, że od 1 września 2014r. pod groźbą ukarania mandatem, każdy uczestnik ruchu drogowego po zmierzchu winien posiadać elementy odblaskowe.

zdjecie

- Zależy nam na bezpieczeństwie naszych uczniów. Wielu z nich dojeżdża do szkoły z mniejszych miejscowości. Szczególnie teraz, w porze jesienno-zimowej, kiedy wcześnie zapada zmierzch uczniowie narażeni są na niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym. Przygotowaliśmy ten projekt, aby zwrócić uwagę uczniów na to, aby byli bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego, aby zachęcić ich do noszenia elementów odblaskowych i zapoznać ich z konsekwencjami braku tych elementów - mówi dyrektor szkoły Maria Tomalak.

W ramach projektu uczniowie nakręcili krótki spot reklamowy, którego motywem przewodnim jest bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym z wykorzystaniem elementów odblaskowych. Film zostanie wysłany na ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych „Błyskotliwi”. W powyższe działania włączyła się również Rada Rodziców, która sfinansowała opaski odblaskowe z logo szkoły dla każdego ucznia. Akcją objętych zostało również około 130 uczniów gimnazjów i ich opiekunów, którzy brali udział w II Igrzyskach Wiedzy i Umiejętności organizowanych przez III LO.

- Cieszę się, że w realizację naszego projektu wpisali się również nasi goście - uczniowie gimnazjów, którzy otrzymali w prezencie opaski odblaskowe. Natomiast nauczyciele - ich opiekunowie wzięli udział we wykładzie nadkomisarza Krzysztofa Kuli, który wśród poruszanych wielu problemów cywilizacyjnych, min. poruszył sprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze - dodaje Maria Tomalak.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 125