OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
BEZPIECZNA SZKOŁA na Kantaka
19 grudnia 2014 roku

BEZPIECZNA SZKOŁA na Kantaka

Już po raz drugi Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim został laureatem ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „BEZPIECZNA SZKOŁA” prowadzonego przez Fundację Państwa Obywatelskiego.

Konkurs odbywa się pod patronatem komitetu honorowego, tworzonego przez przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, rektorów wyższych uczelni, kuratorów oświaty, wojewodów, prezydentów miast i marszałków sejmików wojewódzkich.

Po raz pierwszy szkoła z ul. Kantaka otrzymała zaszczytny tytuł „BEZPIECZNEJ SZKOŁY” za swoją działalność prowadzoną w roku szkolnym w 2012/2013. Jednocześnie stała się członkiem OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU BEZPIECZNEJ SZKOŁY.

zdjecie

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU wziął udział w superturnieju dla szkół będących laureatami poprzednich edycji pod nazwą „BEZPIECZNA SZKOŁA – DEMOKRATYCZNY KRAJ”. Oceniano całoroczne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w szkole, rozwijania świadomości obywatelskiej uczniów, popularyzacji prawa, w tym praw obywatelskich oraz praw jednostki, przeciwdziałania patologiom, przygotowania młodzieży do życia w zjednoczonej Europie.

- Nie był to konkurs łatwy, bo w ramach zadań konkursowych oceniano co najmniej 9 odrębnych działań szkoły angażujących społeczność nauczycieli i uczniów. ZSTE CKU w ramach realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego, zrealizowała w minionym roku szkolnym 2013/2014 wiele takich przedsięwzięć – mówi Marek Wojtasz, dyr. ZST-E.

W szkole przeprowadzono debaty uczniowskie na temat praw człowieka i obywatela. Zorganizowano spotkania uczniów z przedstawicielami policji, a dotyczących konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania prawa oraz zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przeprowadzano także badania sondażowe na temat zagrożeń porządku i bezpieczeństwa społecznego. Uczniowie uczestniczyli w konwersatoriach na temat zagrożeń niesionych przez alkohol, narkotyki, dopalacze oraz w konkursie na ten temat. Odbyły się także konwersatoria na temat przemocy psychicznej i fizycznej oraz szkolenia. W różnych formach aktywności poruszana była tematyka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i jego przejawów. Przeprowadzono także konkurs z motywem przewodnim: „Polska i Polacy w Unii Europejskiej”. Szkoła gościła także wystawę na temat udziału Polaków w misjach pokojowych. W innych działaniach pojawił się wątek praw mniejszości narodowych i równego traktowania obywateli.

- Kolejny tytuł „Bezpiecznej Szkoły” potwierdził poziom działalności wychowawczej i profilaktycznej w szkole na ul. Kantaka – dodał M. Wojtasz.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 284