OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Młodzi aktywni w życiu społecznym
22 grudnia 2014 roku

Młodzi aktywni w życiu społecznym

Gimnazjaliści z jedenastu szkół wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Jak działa moja gmina”, który na terenie południowej Wielkopolski został zorganizowany przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim.

Finał konkursu „Jak działa moja gmina?" odbył się 17 grudnia 2014r. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim.

Celem przedsięwzięcia była popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego i systemu wartości demokratycznych, podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat samorządu gminnego i idei samorządności oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w życiu społeczności lokalnej.

zdjecie

W konkursie udział wzięły 3-osobowe drużyny reprezentujące: Gimnazjum w Dobrzycy, Zespół Szkół nr 1 w Krotoszynie, Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie, Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Gimnazjum w Odolanowie, Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim, Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim, Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim, Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie, Zespół Szkół w Sieroszewicach i Gimnazjum w Świecy.

Od uczestników wymagana była wiedza zdobyta na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i kodeksu wyborczego a także ogólna orientacja w zakresie życia społeczno-politycznego gmin, z których pochodzili.

Oprócz zmagań konkursowych młodzież wzięła dodatkowo udział w zajęciach warsztatowych przygotowanych przez dr Andrzeja Ferensa z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. podczas warsztatów gimnazjaliści przygotowali prezentacje na temat atutów kulturalno-turystycznych swoich gmin. Gość z Wrocławia wygłosił także wykład poświęcony działaniom samorządów gminnych na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych.

Konkurs wygrała drużyna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie w składzie Weronika Niszkiewicz, Dominika Furman i Hanna Franka, drugie miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum nr 4 z Krotoszyna: Julia Głowacz, Jagoda Kubiak i Wiktoria Kliś natomiast na trzecim miejscu uplasowała się drużyna Gimnazjum w Świecy, w składzie: Agnieszka Wittek, Marta Binek i Angelika Śniotała. W nagrodę uczennice otrzymały sprzęt elektroniczny zakupiony ze środków finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego pozyskanych w ramach ogólnopolskiego programu „Jak działa moja gmina?”, koordynowanego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. Pozostali uczestnicy i opiekunowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 405