OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Strażacy w liceum
22 grudnia 2014 roku

Strażacy w liceum

W III Liceum Ogólnokształcącym trwają intensywne prace nad opracowaniem nowej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2014/2015. Nowością będzie wprowadzenie do programu nauczania treści z zakresu „Edukacji pożarniczej”.

W dniu 17 grudnia 2014r. został podpisany list intencyjny zawierający wolę wzajemnej współpracy pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Ze strony III Liceum Ogólnokształcącego swój podpis pod treścią listu złożyła Dyrektor szkoły Maria Tomalak, natomiast ze strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Komendant st. bryg. Andrzej Morta.

zdjecie

Adresatami programu nauczania „edukacja pożarnicza” będą absolwenci gimnazjum, którzy w swoich miejscach zamieszkania należą lub chcą wstąpić do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizacja zajęć z edukacji pożarniczej będzie miała charakter zajęć międzyoddziałowych. Uczniowie będą mogli ją wybrać niezależnie od klasy i rozszerzenia. Edukacja pożarnicza zakończy się egzaminem, po którym uczestnicy zajęć otrzymają stosowne zaświadczenie uprawniające do wstąpienia w szeregi czynnych członków OSP.

Uszczegółowienie zapisów listu intencyjnego nastąpi podczas bezpośrednich rozmów wyznaczonych przez obie strony koordynatorów. Ze strony III Liceum Ogólnokształcącego będzie nim mgr Antoni Szczurek, natomiast ze strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Roman Matecki.

- Nabyte umiejętności teoretyczne i praktyczne mogą być bardzo przydatne podczas ubiegania się o przyjęcie do Państwowej Straży Pożarnej oraz szkół pożarniczych, wojskowych i policyjnych – podkreśla st. kpt. Roman Matecki

Pomysł na realizację treści z zakresu edukacji pożarniczej w liceum jest efektem wieloletniej obu placówek.

- Wspieramy się w realizacji naszych zadań, na przykład szkoła korzysta z pomocy przy realizacji treści nauczania z ratownictwa medycznego, natomiast nasi uczniowie uczestniczą w roli pozorantów w ćwiczeniach służb pożarniczych – mówi Antoni Szczurek koordynator ze strony III LO. - Wspólnie chcemy kształtować pożądane społecznie postawy uczniów, przekazywać wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji pożarniczej, przygotować merytorycznie i praktycznie uczniów do świadomego ubiegania się o podjęcie pracy w Państwowej Straży Pożarnej, innych służbach mundurowych lub wstąpienia w szeregi czynnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych - dodaje Antoni Szczurek.  

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 477