OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zajęcia z obcokrajowcami
22 grudnia 2014 roku

Zajęcia z obcokrajowcami

Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim po raz ósmy gościł praktykantów z młodzieżowej organizacji AIESEC, z którą współpracuje już od 2007 roku w ramach projektuLevel Up.

Jak dotąd szkołę odwiedzili studenci z Chin, Nigerii, Kolumbii, Rosji, Kamerunu, Brazylii, Japonii, Indonezji, Australii, Indii i Wietnamu. W tym roku ZST zaprosił kolejnych studentów: Gustavo Andredos z Brazylii, Kenny Winyoung Chung z Australii, Luisa Fernanda Arteaga Rivera z Kolumbii i Tamta Jinjolava z Gruzji.

AIESEC jest to międzynarodowa platforma dla młodych ludzi, którzy chcą odkrywać i rozwijać swój potencjał, wpływając przy tym pozytywnie na społeczeństwo. To stowarzyszenie o charakterze edukacyjnym, niedochodowym i prowadzącym na skalę globalną unikatowy Program Praktyk Międzynarodowych. AIESEC posiada status organizacji pożytku publicznego, dysponuje również szeroką bazą kandydatów ze 107 krajów na świecie. Ma za sobą ponad 60 lat doświadczenia.

zdjecie

Projekt był realizowany w Zespole Szkół Technicznych przez 5 dni od 15.12.2014 do 19.12.2014 r. Koordynatorami projektu byli nauczyciele języka angielskiego Zbigniew Stachurski i języka niemieckiego Dominika Sadowska. W projekcie tym uczestniczyło 50 uczniów ZST. Chętni mieli także okazję gościć praktykantów w swoich domach.

Głównym celem projektu Level Up jest budowanie wrażliwości kulturowej, propagowanie tolerancji dla innych narodowości oraz nauka języków obcych.

- Przede wszystkim, była to wspaniała okazja wypróbowania swoich umiejętności językowych w realnej sytuacji i w bezpośredniej rozmowie. Właśnie ich młody wiek przełamał barierę strachu wśród uczniów przed popełnianiem błędów, jak i powściągliwość przed mówieniem na forum grupy – mówił Zbigniew Stachurski, nauczyciel języka angielskiego w ZST.

Jak podkreśla koordynator zajęcia te były okazją do nauki przedsiębiorczości, kreatywności i liderstwa. Uczniowie opanowali metody zapamiętywania faktów i słownictwa, oraz planowania czasem, aby efektywnie go wykorzystać. Nauczyli się badać rynek i poznali zasady reklamy, jak i prezentacji. Uczestnicy warsztatów poznali na przykładzie gości cechy lidera, który w dobie powszechnej globalizacji musi szanować tradycje, zwyczaje i odrębności swoich współpracowników.

Wizyta gości z zagranicy wpisała się w obchodzony 17 grudnia 2014 r. „Dzień Języków Obcych”. Goście prezentowali swoje kraje uczniom klas pierwszych i drugich.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 558