OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Młodzi plastycy w finale
22 grudnia 2014 roku

Młodzi plastycy w finale

Podopieczni Pauliny Dobrzyńskiej z Młodzieżowego Domu Kultury zostali finalistami Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Werdykt ogłoszono w Pleszewie 20 grudnia 2014r.

Dom Kultury w Pleszewie już po raz 18. zorganizował Wielkopolski Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową Rywalizację objęli patronatem: Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. Na konkurs nadesłano 749 kartek świątecznych, których autorami byli podopieczni 59 placówek oświatowo-wychowawczych. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom odbyło się 20 grudnia 2014r. w Kinie Hel. Wśród finalistów znaleźli się podopieczni Pauliny Dobrzyńskiej z pracowni plastycznej ostrowskiego Młodzieżowego Domu Kultury: Aleksandra Skoczylas, Anna Borońska, Maria Gorzelak, Adam Piec, Zofia Urbaniak, Zuzanna Zuszek, Zofia Zimna oraz Weronika Kowalska. Dzieci w nagrodę odebrały stylowe, świąteczne upominki oraz wysłuchały koncertu kolęd w wykonaniu zespołu „Nicpo zatym” znanemu z ostrowskiej, MDK-owskiej „czarnej sceny”.

Podopieczni Pauliny Dobrzyńskiej wzięli też w ostatnich dniach udział w konkursie na kartkę świąteczną, zorganizowanym przez telewizję Pro-Art. Docenione zostały prace: Zuzanny Madej, Marii Banasiak i Maji Pękacz. Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w piątek, 19 grudnia 2014r., w siedzibie telewizji Pro-Art.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 358