OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Gwiazda z nagrodami
23 grudnia 2014 roku

Gwiazda z nagrodami

Przez dwa dni Grupa Akrobatyczno-Baletowa „Gwiazda” pod kierownictwem Aliny Janikowskiej prezentując swoje umiejętności taneczne w Elblągu. Udział w II Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Baletowej przyniósł olbrzymi sukces zarówno dla zespołu, jak i solistek.

Konkurs zorganizowano 20-21 grudnia 2014r. dla niepublicznych szkół baletowych i ośrodków kultury. Zjechały się tancerki z całej Polski, między innymi z Olsztyna, Warszawy, Gdańska, Gdyni, Kołobrzegu, Katowic, Łodzi, Poznania, Chorzowa i z Ostrowa Wielkopolskiego.

zdjecie

„Gwiazda” uczestniczyła w tym konkursie już po raz drugi. W pierwszym dniu konkursu dla tancerek klasycznych było zaliczenie ćwiczeń przy drążku baletowym, po czym przechodzono do II etapu, w którym każdy uczestnik czy zespół musiał zaprezentować dwie choreografie. Po ogłoszeniu decyzji jury z II etapu, dziewczęta przechodziły do III etapu prezentując już tylko jedną wybraną choreografię. I znów jury kwalifikowało wybrane uczestniczki konkursu do koncertu galowego. W konkursie spośród ponad 400 choreografii ostrowianki zdobyły najwyższe trofea .

I- miejsca zdobyły:

-Agnieszka Wenderska- I miejsce i GRAND PRIX, taniec współczesny

-Grupa IV, dziewczynki w wieku do 9 lat, taniec klasyczny

II-miejsca zdobyły:
-Iga Koszkało,- taniec współczesny, solo
-grupa I zespołu „Gwiazda”,
-grupa II zespołu „Gwiazda”,

III-miejsca zdobyły:
-Hania Szczepaniak- taniec klasyczny do 9 lat
-Aleksandra Wesołowska- taniec współczesny, do 15 lat
-Anna Zaradna, -taniec współczesny pow. 15 lat

W konkursie oceniało profesjonalne sześcioosobowe jury reprezentowane przez: Barbarę Sier–Janik dr Sztuk Teatralnych, przewodniczącą Sekcji Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich, I-wszą solistkę Teatru Wielkiego w Warszawie, Henryka Jeża, tancerza Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, absolwenta Sztuki Teatralnej w Moskwie, Dominikę Krysztoforską I-wszą solistkę Baletu Narodowego w Warszawie, Irinę Vasileuskaya-absolwentkę szkoły Baletowej w Mińsku, solistkę Teatru Narodowego, Urszulę Drzewińską-tancerkę Opery Wrocławskiej oraz Julię Kowcz-absolwentkę Szkoły Baletowej w Kijowie, I-wszą solistkę Opery i Baletu we Lwowie.

Przygotowania do konkursu pod kierunkiem Aliny Janikowskiej, asystentek zespołu Patrycji Stendery i Agaty Kupczyk (absolwentek Szkoły Baletowej w Poznaniu, byłych uczestniczek zespołu „Gwiazda”) trwały kilka miesięcy.

- Cieszę się, że nasze dziewczęta tak pięknie reprezentowały nasze miasto i powiat. Dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia za przygotowanie wyjazdu oraz rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi podczas wyjazdu – powiedziała Alina Janikowska.

Tuż przed świętami dziewczęta swoim sukcesem pochwaliły się Staroście Ostrowskiemu Pawłowi Rajskiemu oraz Wicestaroście Ostrowskiemu Tomaszowi Ławniczakowi podczas krótkiej wizyty w Starostwie Powiatowym.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 515