OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Piękno Bożego Narodzenia
31 grudnia 2014 roku

Piękno Bożego Narodzenia

Bożonarodzeniowe opowiadania oraz wiersze, a także kolędy i pastorałki wypełniły program „Wieczorów dla duszy”, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim.

„Piękno Bożego Narodzenia” to tytuł „Wieczorów dla duszy”, które odbyły się w ostrowskiej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II. Organizatorem koncertów było Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”.

zdjecie

- Po raz pierwszy zorganizowaliśmy spotkania świąteczne. Wcześniej przygotowywaliśmy koncerty z okazji Narodowego Dnia Życia, które przypada w marcu. Teraz zaprosiliśmy ostrowian na montaż słowno – muzyczny, w którym pojawiły się utwory związane z Bożym Narodzeniem. Bardzo się cieszymy, że nasza inicjatywa spotkała się z tak pozytywnym przyjęciem i mogliśmy pokazać nasz program dwukrotnie – powiedział Łukasz Mikołajczyk, członek zarządu Stowarzyszenia „Ludzie dla ludzi”.

Podczas nostalgicznego wieczoru, który skłaniał do refleksji można było wysłuchać opowiadań autorstwa salezjanina Bruno Ferraro, a także utworów ks. Jana Twardowskiego i Matki Teresy z Kalkuty. Zabrzmiały polskie kolędy. Publiczność mogła posłuchać pastorałek granych oraz śpiewanych. Soliści wykonali „Cichą noc”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Lulajże Jezuniu” czy „Bóg się rodzi”. Koncert zaaranżowany przez ostrowskie stowarzyszenie pozwolił odnaleźć szczęście w małych, codziennych sprawach, poczuć ciepło, nadzieję i nie zatracić niezwykłych znaków miłości.

- Zabiegani, pochłonięci codziennymi sprawami, pozwalamy, aby umykało nam to, co stanowi o naszym jestestwie. W gonitwie myśli, natłoku obowiązków zapominamy jak wiele znaczy uśmiech, dobre słowo, miły gest drugiego człowieka. Okres Bożego Narodzenia pozwala zrozumieć, że nikt z nas nie jest samotną wyspą, żyjemy obok innych ludzi, którzy są dla nas równie ważni, jak my dla nich – dodał Łukasz Mikołajczyk.

W „Wieczorach dla duszy” wzięli udział nauczyciele, uczniowie oraz przyjaciele ostrowskiej „dziewiątki”. Na scenie wystąpili: Zofia Chojnacka, Maria Gryczka, Julia Igielska, Robert Kaczorowski, Bogumiła Gruszczyńska – Kozan, Maria Kozan, Emilia Matyśkiewicz, Agata Mikołajczyk, Łukasz Mikołajczyk, Joanna Mocek, Oliwier Napieralski, Sylwia Napieralska, Nadia Nowicka, Agnieszka Pastucha, Anna Pyszel, Joanna Raczycka, Magdalena Raczycka, Izabela Trelka, Monika Walczak i Karolina Winiecka.

W koncercie wzięli udział: Tomasz Ławniczak, wicestarosta ostrowski, Andrzej Leraczyk, przewodniczący rady powiatu ostrowskiego, Marlena Maląg, naczelnik wydziału edukacji i sportu urzędu miejskiego, ks. prałat Tomasz Ilski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława oraz Siostry Elżbietanki z siostrą dyrektor Teresą Dorsz.

Pomysłodawcami świątecznego wydarzenia byli Łukasz Mikołajczyk, wiceprzewodniczący rady powiatu ostrowskiego oraz Karolina Winiecka. O oprawę graficzną spotkania zadbał Paweł Moch. W organizację „Wieczorów dla duszy” włączyli się Zbigniew Matysik oraz pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 9.

Początki tych nastrojowych koncertów sięgają roku 2010. Wtedy pojawiła się idea zorganizowania spotkania dla mieszkańców społeczności lokalnej. Hasłem przewodnim pierwszego koncertu był tytuł jednego z tomików wierszy salezjanina zatytułowany „Ważna róża”. W 2011 roku spotkanie upłynęło pod hasłem „Żyć każdym dniem”, natomiast w roku 2012 - „Zwolnij na chwilę”. Ubiegłoroczny koncert zatytułowany był „Pięknie żyć ...”, a w marcu tego roku nosił tytuł „Życie jest echem…”. Ostrowianie odpowiedzieli także na zaproszenie organizacji w listopadzie podczas koncertu „Pięknie żyć...”.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 530