OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dar dla szpitalika
29 września 2008 roku

Dar dla szpitalika

Oddział dla Dzieci Przewlekle Chorych w Ostrowie Wielkopolskim otrzymał sprzęt o wartości 50 tysięcy złoty od Stowarzyszenia „Ostrowianie dzieciom specjalnej troski”. Pieniądze na ten cel zostały zebrane podczas ostatniego festynu charytatywnego pod nazwą „Gwiazdka na rynku”. W przekazaniu sprzętu wzięli udział między innymi - starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, Zarząd Powiatu Ostrowskiego oraz dyrektor ZZOZ Tomasz Gostomczyk.

Już po raz czwarty przekazujemy sprzęt, który ulży dzieciom w cierpieniu i umożliwi im szybszy powrót do zdrowia. Jest to możliwe dzięki sponsorom i wszystkim ludziom o otwartych sercach. Oddział ten od dłuższego czasu otoczony jest opieką. Już jakiś czas temu nasz Zarząd podjął decyzję o objęciu go szczególnym patronatem – mówi prezes stowarzyszenia Paweł Rajski.

Tym razem wśród darów zalazły się: stół do biernej pionizacji i masażu SP 2 wartości 6 605 złotych, wózek inwalidzki typu „Profilo” o wartości 4 100 zł, trzy wózki inwalidzkie typu „Clasic” o wartości 1 800 zł, podnośnik wannowy „Bolero” o wartości 19 800 złotych, trzy łóżka „Nowera” o wartości 16 886 złotych oraz trzy szafki „Vigo”. Łączna wartość przekazanego sprzętu na ręce dyrektora ostrowskiego ZZOZ Tomasza Gostomczyka to ponad 50 tysięcy złotych

W imieniu Zarządu Powiatu Ostrowskiego pragnę serdecznie podziękować za wsparcie i troskę, jaką Stowarzyszenie Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski okazuje Oddziałowi dla Dzieci Przewlekle Chorych. Jestem przekonany, że zakupiony przez Państwa specjalistyczny sprzęt medyczny będzie wspaniale służył małym pacjentom, tak bardzo poszkodowanym przez los. Jednym z nadrzędnych celów, które wytyczył sobie samorząd powiatowy jest poprawa jakości i warunków leczenia naszych pacjentów. Dlatego ogromnym nakładem finansowym modernizujemy szpitalne oddziały i systematycznie wzbogacamy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt. Jest to jednak zadanie niezwykle kosztowne, a potrzeby naszego szpitala są zawsze większe, niż możliwości finansowe powiatowego samorządu. Dlatego zawsze
z radością i ogromną wdzięcznością przyjmujemy pomoc naszych wspaniałych darczyńców i przyjaciół. Do takich z pewnością można zaliczyć Stowarzyszenie Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski, które wspiera powiatowy szpital zakupując na potrzeby - szczególnie małych pacjentów - specjalistyczny, a co się z tym wiąże, bardzo kosztowny sprzęt. Zapewniam, że bardzo doceniam działalność Stowarzyszenia
- podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak

Szpital ten jest oczkiem Stowarzyszenia i po raz kolejny otrzymujemy sprzęt
o znacznej wartości, który znajduje się praktycznie na każdym oddziale. Umożliwia to w znacznym stopniu poprawę warunków pracy i warunki przebywania małych pacjentów w szpitalu
– mówi dyrektor szpitala Tomasz Gostomczyk.

Ten sprzęt pozwoli nam na jeszcze lepszą opiekę nad naszymi małymi pacjentami. Jest to dla nas bardzo cenne wsparcie, które otrzymujemy już po raz czwarty od stowarzyszenia. Dziękujemy za to w imieniu swoim, naszych pacjentów i ich rodziców – pokreśliła ordynator oddziału Bożena Kubska.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 774