OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sprzątanie świata 2008
30 września 2008 roku

Sprzątanie świata 2008

Powiat ostrowski po raz kolejny uczestniczył w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie świata POLSKA – 2008”. Hasło przewodnie tegorocznej akcji brzmiało „Ziemia w Twoich rękach”. Zebrano ponad 10 ton śmieci.

Akcja realizowana jest w ramach edukacji ekologicznej i promuje ideę bezpiecznego i przyjaznego środowiska. W tym roku na terenie powiatu ostrowskiego zorganizowano ją 19 września.

Działania edukacyjne powodują, że zmienia się pogląd mieszkańców na sprawy środowiska i jego ochrony. Bez wątpienia obserwujemy wzrost świadomości ekologicznej i sądzę, że jest to wynik właśnie konsekwentnie prowadzanej w tym obszarze edukacji. To edukacja wykształca wartości i postawy, które „uwrażliwiają” rozwój cywilizacyjny. Dziś staramy się postępować tak, aby rozwiązywać problemy ekologiczne bez degradacji środowiska. Do tego właśnie dążymy i staramy się zachęcić społeczeństwo – wyjaśnia Krzysztof Rasiak, wicestarsota ostrowski.

Tegoroczna akcja sprzątania świata była skierowana między innymi do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego. Uczniowie, wraz z opiekunami oraz pracownikami Starostwa Powiatowego wspólnie sprzątali i porządkowali tereny leśne oraz obszary cenne przyrodniczo występujące na terenie miasta i powiatu. Młodzież sprzątała między innymi ostrowskie parki (Park 3 Maja, Park Natury oraz Piaski Szczygliczka), skwery, zieleńce oraz tereny leśne.

Do udziału w tegorocznej akcji tradycyjnie zaprosiliśmy naszych partnerów, czyli nadleśnictwo Taczanów oraz gminy Sośnie, Sieroszewice i Raszków. Właśnie tam młodzież podczas sesji wyjazdowych sprzątała tereny leśne, które są przyrodniczą perełką naszego regionu. Ogromnie się cieszę, że dzięki zaangażowaniu wielu osób, szczególnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny mogliśmy przystąpić do akcji „Sprzątanie świata”. W tym roku udało nam się zebrać blisko 10 ton śmieci – informuje Zbigniew Ignor, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Po skończonej akcji organizatorzy zaprosili młodzież na ognisko, pieczoną kiełbasę i placek.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 777